Vrtički ob Gradaščici

Gverilski vrtički ob Gradaščici so na lokaciji že desetletja. Urejeni so na zemljišču bivše vrtnarije, ki je v lasti Mestnih muzejev in galerij Ljubljana. Načrti za novo gradnjo muzeja se zaenkrat niso uresničili zato vrtičkarjev nihče ne preganja. Območje je utesnila nova mestna vpadnica, a vrtički vztrajajo. Podoba vrtičkov je tu povsem drugačna kot v sosednjem Krakovem. Vrtičkarji prihajajo in odhajajo brez posebnega reda ter zasedajo prazne in nove parcele. Pogled od blizu pokaže, da so območje odkrili tudi novi vrtičkarji, mladi družbeni aktivisti in študentje. Vrtove so si uredili nižje po bregu Gradaščice, kjer je teren manj rodoviten. To jih ni odvrnilo od vrtnarjenja, saj so njihov motiv opolnomočenje, samooskrba in nekomercialno preživljanje prostega časa.

Prostori sodelovanja beležijo primere sodelovanja v prostoru. Če se želite vrtičkarjem pridružiti, jih obiščite na terenu.

Pobuda: pobude posameznikov
Trajanje: 1950–se nadaljuje
Lokacija: Ob mostu čez Gradaščico na Barjanski cesti
Št. vrtičkov: okoli 20
Lastnik zemljišča: Mestni muzej
Razmerje med uporabniki in lastnikom: neforlmalno, tiho privoljenje javnega lastnika
Značilnosti: gverilski vrtički z dolgo tradicijo
Avtorici besedila: Maja Simoneti in Darja Fišer

Leave a Reply

Your email address will not be published.