Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na spletnih straneh prostorisodelovanja.si so last Mreže za prostor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Prav tako si si pridržujemo pravico do sprememb vsebin.

Pridržki

Mreža za prostor bo na svojih spletnih straneh zagotavljala točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Mreža za prostor tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, v ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in toplo priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani

Mreža za prostor ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Pridružujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

Za vse dodatne informacije in pooblastila se obrnite na informacijske točke Mreže za prostor:

Info točka Ljubljana in koordinator Mreže za prostor:

IPoP, Inštitut za politike prostora, Tržaška 2, 1000 Ljubljana; kontakt osebno po predhodni najavi vsak ponedeljek od 14. do 16. ure ali po tel. 0590 63 682; e-naslov: ipop@ipop.si

Info točka Celje:

METRO SR, zavod za prostor Savinske regije, Aškerčeva 14, 3000 Celje; kontakt osebno na sedežu vsako sredo od 13. do 15. ure  ali po tel. (03) 4900 409 ali e-naslov: mojca@metro-sr.org

Info točka Maribor:

Mariborska kolesarska mreža, Valvasorjeva 42, 2000 Maribor (v Centru alternativne in avtonomne produkcije); na naslovu ob sredah od 10. do 12. ure, po telefonu (02) 62 10 295 vsak dan od 10. do 12. ure, e-naslov nina.roskar@kolesarji.org

Pravno svetovanje s področja urejanja prostora:

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, tel. (01) 521 18 88 ali e-naslov pic@pic.si