Vrtiček v Savskem naselju

Leta 2013 je bil v Savskem naselju izdelan manjši poskusni skupnostni vrt, na katerem so se prebivalci začeli družiti in skupaj skrbeti za rastočo zelenjavo. Naslednje leto so prebivalci in Društvo Saprabolt s skupnimi močmi vrtu dali trajnejši izgled, izdelali nove dvignjene grede in ga zasadili z novimi posevki.

Prostori sodelovanja beležijo primere sodelovanja v prostoru. Če se želite vrtičkarjem pridružiti, jih obiščite na terenu.

Pobuda: Društvo Saprabolt
Trajanje: 2013-se nadaljuje
Lokacija: Savsko naselje
Št. vrtičkov: vrtiček v koritih in vrečah
Lastnik zemljišča: Mestna občina Ljubljana
Razmerje med uporabnikom in lastnikom: dogovor o začasni rabi
Značilnosti: poskus skupnostnega vrtnarjenja s prebivalci soseske
Avtorici besedila: Maja Simoneti in Darja Fišer

Leave a Reply

Your email address will not be published.