Onkraj gradbišča, skupnostni urbani vrt

Dolgo zaprto gradbišče ob Resljevi ulici v Ljubljani so pobudniki, v sodelovanju z okoliškimi prebivalci in drugimi zainteresiranimi, spremenili v skupnostni prostor, namenjen vrtovom, druženju, izobraževanju in kulturi. 1000 m² velika gradbena jama sredi stanovanjske soseske se je tako iz simptoma nepremičninskih špekulacij, ki v ospredje postavljajo maksimo profita in ne izboljšanja kvalitete vsakdanjega življenja, spremenila v prostor, ki udejanja in promovira drugačne vrste oživljanja mestnih degradiranih območij ter aktivnejšo vlogo prebivalcev pri načrtovanju, urejanju in soupravljanju mesta.

Prostori sodelovanja beležijo primere sodelovanja v prostoru. Če se želite vrtičkarjem pridružiti, jih obiščite na terenu.

Projekt se je zagnal avgusta 2010 kot del programa zavoda Bunker Vrt mimo grede, katerega cilj je bil z nizom dogodkov spoznavati zeleno v mestu, spodbujati mestno vrtnarjenje in podpirati socialne urbane prostore. Forma kulturnega festivala je zrahljala pot do pridobitve potrebnih dovoljenj za rabo zemljišča – sprva le za čas trajanja festivala, potem pa so pobudniki od lastnika zemljišča (MOL) pridobili pogodbo o začasni brezplačni rabi, ki jo podaljšujejo iz leta v leto.

Trenutno na Onkraj gradbišča okoli 100 udeležencev (večinoma okoliških prebivalcev) obdeluje okoli 40 individualnih in skupnih vrtičkov. Pri tem si pomagajo s pravilnikom o skupni rabi in upravljanju prostora, ki ga glede na sprotne ugotovitve spreminjajo iz leta v leto.

Onkraj gradbišča je v štirih letih delovanja gostil tudi vrsto javnih dogodkov – od delavnic ekološkega vrtnarjenja, različnih predavanj in diskusij do umetniških in kulturnih projektov ter prostočasnih dejavnosti za otroke – in odigral pomembno vlogo pri spodbujanju in zagovarjanju (skupnostnega) urbanega vrtnarjenja in začasne rabe prostora.

 

Pobuda: Kud Obrat, s podporo zavoda Bunker
Trajanje: 2010–se nadaljuje
Lokacija: mirujoče gradbišče med Resljevo cesto in Kotnikovo ulico, Ljubljana
Lastnica zemljišča: Mestna občina Ljubljana
Razmerje med uporabnikom in lastnico: pogodba o brezplačni začasni rabi zemljišča.
Značilnosti: začasna raba prostora, kulturni projekt , ki se razvija v skupnostni vrt s številnimi novimi programskimi vsebinami
www: http://onkrajgradbisca.wordpress.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.