Za progo – prožni vrt

Darja Fišer

Spomladi leta 2013 se je ekipa Botaničnega vrta v sodelovanju z oddajo Dobro jutro RTV Slovenija odločila urediti del divje zaraščenega prostora ob dolenjski železniški progi v vrtičke. Na pomoč so povabili prostovoljce, ki so v zameno za brezplačno uporabo vrtičkov in pomoč pri vzgoji zelenjave prevzeli skrb za vrtove in sodelovali v tedenskih prispevkih z vrta za televizijsko oddajo. Družno so območje očistili invazivnih rastlin in ga spremenili v vrtove, ki so kljub začetni skepsi ob ogledu terena v prvotnem stanju bogato obrodili. Lokalni prebivalci, mimoidoči sprehajalci in učitelji ter učenci bližnje osnovne šole so vrtičke izjemno lepo sprejeli, pogosto se ustavijo, pohvalijo napredek, se naučijo česa novega ali pa z vrtičkarji podelijo svoje izkušnje ali spomine, kako se je lokacija spreminjala skozi čas.

Leta 2014 so bila snemanja televizijcev samo še priložnostna in mentoriranje strokovnjakov z Botaničnega vrta občasno. S postopnim umikom ekipe RTV Slovenija in Botaničnega vrta se je pojavila potreba po samoorganiziranju vrtičkarjev, ki so ločeno skrbeli vsak za svoj vrt, pri večjih akcijah na skupnih površinah pa sodelovali vsak po svojih močeh. Tako so skupaj premaknili kompostni kup ob rob vrta, s čimer so polepšali izgled vrtičkov in se zaščitili pred invazijo polžev, ki so dotlej s kompostnika redno prehajali tudi na grede, naročili hlevski gnoj in izvedli spomladansko čistilno akcijo na širšem območju vrtičkov od Dolenjske ceste do Osnovne šole Oskarja Kovačiča. Skupna ostaja tudi skrb za cvetlični nasad ob klopeh, košnja trave okoli vrtov in vzdrževanje ograje ob progi. Čeprav skupnostne prakse in pobude od spodaj navzgor niso bile povod ali ključni dejavnik pri vzpostavljanju lokacije, so se razvile organsko, po potrebi. Tako si vrtičkarji sedaj delijo klop s skupnim orodjem, skrbijo za zalivanje in pobirajo pridelek ob odsotnosti kolegov vrtičkarjev, delijo presežke semen, sadik in pridelka, izmenjujejo izkušnje, nasvete in recepte ter sodelujejo pri iskanju novih interesentov za grede, ki se ob koncu sezone sprostijo.

Z umikom pobudnikov lokacija ne zamira, ravno nasprotno, saj se je leta 2015 vrtičkarsko območje v dogovoru z Botaničnim vrtom z začetnih 5 vrtičkov razširilo na 11 vrtov, ki sedaj zavzemajo celoten hrib ob progi, na njem pa vrtnari 15 vrtičkarjev, večinoma Prulčanov in Trnovčanov, ki kot glavno prednost lokacije prepoznavajo njeno bližino od doma in na lokaciji vztrajajo kljub komunalni neurejenosti območja in pomanjkanju vira vode. Zaradi začetne zahteve po prisotnosti na tedenskih jutranjih snemanjih je vrtičkarska populacija pretežno starejša, kar pomembno vpliva na dinamiko skupnosti, ki na začasni lokaciji preferira lastni vložek dela in časa v trenutne potrebe vrta (npr. dnevno prinašanje vode v kanistrih in košnja trave z ročnimi orodji) kot financiranje trajnejših, celovitejših rešitev. Hkrati se trenutna sestava vrtičkarjev sooča s konkretnimi fizičnimi omejitvami pri nekaterih pomembnih opravilih (npr. odvoz gradbenega materiala in kamenja, odstranjenega iz gred), pri katerih bi potrebovala več institucionalne oz. sistemske podpore. Na lokaciji bi bilo nujno potrebno urediti zbiranje deževnice in zagotoviti senčen kotiček za počitek med delom.

 

Pobuda: Botanični vrt Ljubljana in RTV Slovenija

Lokacija: Orlova ulica, Ljubljana

Trajanje: od 2013

Št. vrtičkov: 11

Lastnik zemljišča: Mestna občina Ljubljana in Slovenske železnice

Razmerje med uporabnikom in lastnikom: dogovor o brezplačni začasni rabi zemljišča

Značilnosti: začasna raba v varovalnem pasu infrastrukturnega koridorja, vrtnarjenje kot vzdrževanje

Leave a Reply

Your email address will not be published.