Hiša s tematiko – alternativna poslovna stavba

Marko Peterlin

 

Tkalka je alternativna poslovna stavba v osrčju Maribora, ki je leta 2014 odprla svoja vrata mnoštvu organizacij, iniciativ in posameznikov. Prostore nekdanjega Galenskega laboratorija, ki so v lasti Mestne občine Maribor in pred tem več kot pet let niso bili v uporabi, so organizacije prevzele v uporabo julija 2014, ko jih je občina oddala v najem za namene razvoja turizma, podjetništva, socialnega podjetništva in zadružništva ter za razvoj družbenih inovacij.

Pobuda za skupne delovne prostore je prišla s strani organizacij, ki so pred tem plačevale visoko najemnino, organizacij, ki niso bile sposobne same najemati svojih prostorov, s strani uporabnikov programa desk-sharing v nekdanjih prostorih CAAP na Studencih ter posameznikov, ki na trgu niso našli primernih prostorov. Začetki dogovorov z Mestno občino Maribor sicer segajo še v čas Evropske prestolnice kulture v letu 2012, ko pa do uspešnega dogovora ni prišlo. Po večletnih prizadevanjih in dogovorih je Mestna občina Maribor kot lastnica stavbe pogodbo o uporabi in upravljanju stavbe podpisala 19. maja 2014 z Zavodom za turizem Maribor – Pohorje. Ta je kasneje na razpisu stavbo oddal v najem štirim upravičencem: Fundaciji za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, Centru alternativne in avtonomne produkcije (CAAP), socialno-kulturnemu združenju nemirnih in aktivnih Frekvenca ter Inštitutu za razvoj biotske pestrosti in ekološke kulture. Upravičenci so pogodbo o brezplačnem najemu podpisali za pet let, pri čemer so zavezani plačevati vse obratovalne stroške stavbe, pogodbe med končnimi uporabniki in štirimi upravičenci pa so sklenjene za dobo treh let. Trenutno v objektu deluje več kot 25 organizacij in socialnih podjetij oziroma zadrug ter prek 20 uporabnikov programa desk-sharing (samozaposleni, manjše organizacije, podjetniške iniciative), skupaj prek 100 posameznikov.

Novi uporabniki prostorov so z minimalnimi lastnimi sredstvi, s pomočjo sponzorjev in donatorjev, ki so jih uspeli privabiti k sodelovanju, ter z vloženim prostovoljskim delom svojih zaposlenih in drugih opravili osnovna obnovitvena dela, očistili, pobelili ter usposobili in opremili za delovanje cca. 2500 m2 prostorov. Tekom poletja 2014 je bilo v zgradbo vloženih več tisoč ur prostovoljskega dela posameznikov iz organizacij, ki delujejo v prostorih, ter drugih prostovoljcev. Tkalka je tako že v procesu nastajanja postala sinonim za tkanje novih povezav, sodelovanje, soustvarjanje, nove priložnosti in možnosti za skupno delovanje.

Tkalka na 2500 m2 površine deluje kot podporno okolje družbeno angažiranega dela in življenja v prepletanju podjetništva, socialnega podjetništva, zadružništva, turizma, družbenih inovacij, razvojnih programov ter raznolikih programov nevladnih organizacij: socialno-kulturni, mediji, prehrana, stanovanjska vprašanja, manjšine, … Skozi pester splet dejavnosti med pisarnami, hodniki in stopnišči v njej vznika tudi nova platforma družbenih odnosov, v katerih se vzajemno razvijata sodelo in družbeno življenje.

Za financiranje delovanja sicer skrbi vsak uporabnik prostorov posebej, pri čemer pa si uporabniki delijo še precej več kot zgolj obratovalne stroške stavbe. Po eni strani gre za souporabo tehnične opreme, kot so tiskalniki, fotokopirni stroji, projektorji, po drugi strani za souporabo prostorov, kot so čajne kuhinje, sejne sobe, učilnice, po potrebi pa gre tudi za medsebojno pomoč v delu, kadar jo kdo potrebuje. Seveda pa se organizacije in posamezniki v Tkalki povezujejo tudi prek skupnih projektov in dejavnosti, saj se njihovo delovanje pogosto dobro medsebojno dopolnjuje.

Delovanje Tkalke je močno vpeto v lokalni kontekst Maribora. Po eni strani se zainteresirani vključujejo sami prek rednih aktivnosti in dogodkov, po drugi strani pa so bila na primer skoraj vsa socialna podjetja v mestu v neki fazi v stiku z organizacijami v Tkalki. Skozi prostor za sodelo so na voljo tudi delovni prostori za organizacije, ki se ukvarjajo s sorodnimi dejavnostmi. Tkalka je postala tudi neke vrste središčna točka za socialna podjetja in zadruge, ki se nahajajo v neposredni bližini v središču Maribora in s katerimi imajo organizacije v Tkalki tesne programske vezi.

Upravljanje stavbe v tako kompleksnem spletu odnosov med organizacijami in posamezniki prinaša izzive, ki so jih uporabniki prvo leto razreševali po potrebi na rednih sestankih, po slabem letu pa se je oblikoval programski svet Tkalke. Programski svet obravnava tehnična vprašanja, program in vsebine stavbe (sodelo, javni dogodki, podporno okolje) ter odnose z javnostmi in povezovanje skupnosti.

Vzpostavljanje in vznikanje skupnosti je proces, ki zahteva veliko pozornosti – ljudje se utrudijo, skorajda že obupajo, zato potrebujejo spodbudno okolje in možnosti, da lahko ustvarjajo. Veliko različnih profilov na enem kupu prinaša možnosti dopolnjevanja storitev in izdelkov, saj lahko vse, kar potrebuješ, najdeš na enem mestu. Povezovanje tako ne temelji le na prijetnem okolju, temveč tudi na skupnih interesih. Uporabniki drug drugega potrebujejo tudi za medsebojno zagotavljanje plačanega dela, ki je zaradi nekaterih deljenih vrednot in načel bolj zadovoljujoče kot naključno plačano delo.

Pomemben dejavnik skupnega delovanja je tudi vzpostavljanje kanalov komunikacije. V ta namen po eni strani služijo interaktivne table v stavbi, po drugi strani pa tudi skupina za komuniciranje, ki je namenjena komunikaciji glede skupnega dela. Pomembno je tudi aktivno spodbujanje posameznikov, da se ne zapirajo v pisarne, temveč se o svojem delu pogovarjajo z drugimi uporabniki.

 

Lokacija: Tkalski prehod 4, Maribor, osrčje starega centra
Trajanje: od maja 2014

Povezave:

www.facebook.com/tkalka.weaver

http://brazde.org/2015/caap/tkalka-sodelovalni-prostor/

 

Priporočila

 • VKLJUČEVANJE IN KOMUNIKACIJA – čim bolj odprt prostor sodelovanja, kjer se lahko posamezniki in organizacije povezujejo in vključujejo; jasno postaviti pogoje in dolžnosti pri vključevanju, a dopuščati in odpirati prostor za prispevanje
 • PREMIČNOST IN PRILAGODLJIVOST – prostor naj omogoča čim lažje prilagoditve, oprema naj bo enostavna in premična po prostoru, da povečamo možnost (upo)rabe, ljudje si radi sami opremijo in naredijo funkcionalen prostor, vendar je pomembno obdržati enotno noto skupnih prostorov – potrebujemo nekoga z občutkom 🙂
 • KAR SE IMA ZGODITI, SE BO ZGODILO – ne pritiskajte, ne pospešujte, kadar ni smiselno. Skupna raba prostora tako številčne skupine ljudi je proces. Skupnost počasi nastaja in se krepi.

Viri:

 

Najemniki stavbe po razpisu:

 • Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova
 • Center alternativne in avtonomne produkcije, socialno podjetje
 • Frekvenca, socialno-kulturno združenje nemirnih in aktivnih, socialno podjetje
 • Inštitut za razvoj biotske pestrosti in ekološke kulture, socialno podjetje

 

Podpisniki Partnerskega sporazuma organizacij podpornega okolja v Tkalki:

 • Zavod za turizem Maribor – Pohorje, javni zavod
 • Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova
 • Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije, socialno podjetje
 • Združenje slovenski forum socialnega podjetništva, socialno podjetje
 • CitiLab, Zavod za razvoj kreativnih tehnologij Maribor
 • Raz:um, raziskovalno-razvojno in umetniško središče Univerze v Mariboru
 • Ekonomski institut Maribor d.o.o., PE Center razvoja človeških virov

Leave a Reply

Your email address will not be published.