Štajn

Alenka Korenjak, Zala Velkavrh

 

Ideje razvoja urbanega prostora in urbanih instalacij so se v skupini Štajn začele rojevati, ko so bili leta 2010 povabljeni k sodelovanju na festivalu Kamfest. Od prvotnega dogovora, po katerem naj bi pomagali okrasiti in umestiti festivalska prizorišča v prostor mesta, so kmalu spoznali, da lahko festival služi kot poligon za preverjanje novih prostorskih rešitev v mestu.

Prvi projekt na festivalu se je hitro spremenil v iskanje še neodkritih urbanih prostorov v mestu in preverjanju njihove nove uporabe. Štajnovci so festival izkoristili kot priložnost, da ljudem predstavijo nove ideje in nove načine uporabe mestnega središča. Med skupino Štajn in festivalom Kamfest je tako nastala simbioza, ki je dolgoročno vplivala na Kamnik.

V okviru festivala so na primer testirali preureditev mestnega jedra za enosmerni promet z več zelenih površin in javnega prostora. »Umetniško-prostorska instalacija« je bila dobro sprejeta. Kmalu za tem je tudi občinska uprava v Kamniku začela s projektom, ki je trajno vzpostavil enosmerno ureditev.

Drugi pomembnejši projekt, ki ga je skupina prav tako speljala s pomočjo festivala, je bil projekt dopolnitve Keršmančevega parka. V park, ki je bil prej zapuščen, neurejen in ni našel pravega programa, so prestavili eno izmed festivalskih prizorišč. S pomočjo mednarodne študentske delavnice so park najprej očistili, uredili dostop do vode, pripravili malo improvizirano plažo in pomol. Prebivalci in predvsem otroci so hitro ugotovili, da je sredi vročega poletja velik zelen park z živahnim dogajanjem, vodo, plažo in otroškimi igrali prijeten prostor za preživljanje prostega časa. Festival je tako ponovno odkril prostor, ki so ga ljudje vzeli za svojega.

Čeprav je skupina park po končanju festivala preuredila in dopolnila z zunanjim fitnesom, klopmi in dodatno javno razsvetljavo, ocenjuje projekt kot le delno uspešen, saj so jih pri delu zaustavljale zahtevne in nerazumne birokratske ovire.

Ustanovni člani so delo v zadnjem času prenesli na mlajše generacije, ki se sedaj z znanjem, pridobljenim na festivalu, večinoma ukvarjajo z razvojem degradiranih urbanih območij. Tako bodo v letošnjem letu večino svojih aktivnosti izvajali na območju propadle tovarne Alprem, v neposredni bližini središča Kamnika.

Skupina Štajn je z dolgoročnim izvajanjem preprostih posegov v javnem prostoru spremenila dojemanje mesta in mestnega prostora med prebivalci Kamnika. Tako je dolgoročni pomen dobil tudi festival Kamfest, ki ni pomemben le za razvoj lokalne kulture, temveč tudi prostora. Skupina uspešno predaja znanje in izkušnje mlajšim generacijam. V petih letih od začetka delovanja so za delovanje usposobili skupino mladih, ki dobro razume mesto in bo v njem tudi odgovorno delovala.

 

 

Člani: Sinan Mihelčič, Maruša Debevc, Petra Kregar, Dominik Košak, Domen Stražar, Andraž Hrovat, Rok Žurbi, David Klobučar, Nadja Hribar, Ajda Rems, Barbara Logar, Anže Veršnik, Maja Nadvešnik, Primož Zupan, Ana Kreč, Jernej Markelj

Lokacija: Kamnik, različne lokacije

Trajanje: od 2010

Kontakt: http://www.stajn.si/

Leave a Reply

Your email address will not be published.