Salon uporabnih umetnosti

Marko Peterlin

Skupina vrhunskih ustvarjalcev z različnih področij ustvarjalnih dejavnosti, ki so že predhodno sodelovali, se je pomladi 2013 povezala v zadrugo in ustanovila Kooperativo Peron. Vodila jih je želja po sodelovalnem delovnem okolju in avtonomnem delovanju. Pri tem podvigu je bila ključna spodbuda podporno okolje, ki ga je nudil takrat novo ustanovljeni Center alternativne in avtonomne produkcije (CAAP), in skupnost, ki se je vzpostavila okoli CAAP in je na enem mestu nudila vse informacije o formalizaciji sodelovanja v okviru zadruge ter osnovno podporo pri njeni vzpostavitvi. Na samem začetku sodelovanja je dobro motivacijo predstavljal tudi večji skupni projekt članov zadruge.

Sočasno s formaliziranjem sodelovanja so iskali tudi prostor za svoje delovanje. S prostori nekdanjega Casinoja so se spoznali v okviru projektov, ki so jih kasnejši člani Perona izvajali v okviru programa Evropske prestolnice kulture v letu 2012. Poleti 2013 so najeli prostore na Glavnem trgu 1 v dveh etažah v skupni površini okoli 730 m2. Prostor, ki je bil v zelo slabem stanju, so s skrbno izbrano kombinacijo sodobnega in vintage interierja prenovili pretežno z lastnim delom.

Sprva si je skupina želela v prostorih urediti delavnice in trgovinski prostor, ki ponuja sodobne slovenske oblikovalske produkte, a so nato prostor in pričakovanja javnosti v zvezi z njim narekovali dopolnitev dejavnosti s takšnimi, ki prostor odpirajo najširši javnosti. Poglavitne dejavnosti, ki se odvijajo v Salonu uporabnih umetnosti, so tako trgovina s konceptom, kavarna in pester kulturni program. V trgovini, ki se prepleta s kavarno oziroma družabnim prostorom v pritličju, je mogoče kupiti izdelke lokalnih/slovenskih, tudi hišnih oblikovalcev in oblikovalsko izbrane rabljene kose notranje opreme. Isti prostor je v kavarniškem vzdušju namenjen tudi kulturnim dogodkom, posebej velike pa gosti večji prostor v nadstropju, ki ga morejo le redko uporabiti. Letno se v salonu zvrsti okoli 100 kulturnih dogodkov, od predstavitev knjig in delavnic do vrhunskih koncertov. Četrta dejavnost, ki se prav tako odvija v salonu, je osnovna dejavnost Kooperative Peron, ustvarjanje presežnih komunikacijskih produktov.

Osnovni način upravljanja sledi načelom zadružnega delovanja in ga pravzaprav določa že Zakon o zadrugah. Gre za soodločanje članov zadruge o vseh pomembnih vprašanjih delovanja zadruge. Zelo pomembna je odprtost, ki pa ima zaradi poslovnih razlogov svoje omejitve pri sprejemanju novih članov. Redni sodelavci Salona uporabnih umetnosti se srečujejo na tedenskih sestankih.

Težava prostora Salona uporabnih umetnosti so izjemno visoki obratovalni stroški in nezmožnost uporabe celote prostorskih kapacitet. Prihodki, s katerimi se pokrijejo stroški prostora in dela, izhajajo pretežno iz tržne dejavnosti kavarne in v manjši meri trgovine s konceptom. Kulturni program iz vstopnin nikakor ne pokriva lastnih stroškov, saj si kooperativa prizadeva za korektno plačilo ustvarjalcem programa in levji delež produkcijskih stroškov prevzema nase. Čeprav je kulturni program tudi v javnem interesu, je projektno sofinanciranje občine pičlo, zaradi prostorskih omejitev pa je širjenje števila zainteresiranih gostov nemogoče. Po drugi strani pa je javno financiranje pomembno predvsem skozi program javnih del, s pomočjo katerih so v saloju lahko zaposlili dve novi sodelavki.

Salon se skozi programsko odprtost in skupnostno razvojno naravnanost dobro povezuje z drugimi urbanimi akterji v Mariboru, obenem pa si prizadeva postati pomemben prostor trajnega ustvarjalnega kulturnega srečevanja. Prostor je zaradi zgodovinske pomembnosti za kulturno življenje mesta kot zaradi izjemne lokacije močno vplival na izbor dejavnosti, ki se v njem odvijajo.

 

Lokacija: Glavni trg 1, Maribor, nekdanji Casino, še prej Velika kavarna
Pobudnik / upravljavec / uporabniki: Kooperativa Peron z.o.o.

Trajanje: od poletja 2013
Lastnik prostora: Casino Maribor d.d. – v stečaju
Povezava: https://www.facebook.com/SALON.maribor

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.