Povezave in viri o začasni rabi

IPoP.si – Inštitut za politike prostora

http://mrezaprostor.si/zacasna-raba-prostora/ – Mreža za prostor: Delovna skupina za začasno rabo

http://prostorisodelovanja.si/ – Za skupnostno urejanje prostora

https://www.piip.si/ – Spletna platforma za povezovanje prostorov in idej

Novice

http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/zazeni-se-kako-do-prostora-za-delovanje.html – Članek Kako do prostora za delovanje, spletno Delo, 12. 01. 2016

http://www.mladina.si/166033/zacasne-resitve-za-trajne-ucinke/ – Članek o aktivaciji mirujočih gradbišč, Mladina, 24. 04. 2015

https://www.dnevnik.si/1042678394 – Članek o možnostih začasne rabe mirujočih gradbišč, Dnevnik, 19. 08. 2014

http://www.delo.si/novice/ljubljana/za-ljubljanske-gradbene-jame-ni-niti-zacasnih-resitev.html – Članek o začasni rabi na ljubljanskih gradbiščih, Delo, 12. 08. 2013

http://www.pogledi.si/druzba/rog-srecanje-z-realnostjo – Članek o začasni rabi v Rogu, 22. 06. 2012

http://trajekt.org/arhiv/?tid=1&id=515 – Začasna raba praznih prostorov: poročilo z okrogle mize skupine TEMP (2006)

http://rkg.gov.si/GERK/Pomoc/sc.jsp?action=entry&entry_id=4210 – Začasna nekmetijska raba na GERK-u (bale sena, drva ipd.)

http://www.drustvo-arhitektov-lj.si/urbosvet/19-05-2006.pdf – Začasne rabe območij in objektov

Organizacije

http://urbancatalyst.net/index.php?lang=en  – Urban Catalyst

http://www.haushalten.org/ – Nemška organizacija za ponovno uporabo zapuščenih stavb

http://novacancyproject.wordpress.com/ – No Vacancy: Exploring Temporary Use of Empty Space!

http://www.meanwhile.org.uk/ – Britanski portal za začasno rabo

Priročniki in literatura

http://zacasnaraba.net/pravna-analiza-zacasna-raba-nepremicnin-v-javni-lasti/ – Pravna analiza o možnostih za spodbujanje začasne rabe nepremičnin v javni lasti v Sloveniji (PiC).

http://zacasnaraba.net/wp-content/uploads/2013/11/zlozenka-zacasna-raba-prostora.pdf – Zloženka s primeri začasne rabe prostora

http://issuu.com/streetplanscollaborative/docs/tactical_urbanism_vol_2_final – Predstavitev taktičnega urbanizma

http://www.templace.com/think-pool/attach/download/1_UC_finalR_synthesis007b.pdf
– Urban Catalysts:
Strategies for temporary uses – potential for development of urban residual areas in European metropolises

http://popupcity.net/books/urban-catalyst-the-power-of-temporary-use/ – Urban Catalyst: The Power Of Temporary Use

http://www.urbancatalyst-studio.de/en/media/urban-pioneers.html – Urban Catalyst: Urban Pioneers

http://novacancyproject.files.wordpress.com/2009/06/how-to_low-res.pdf – No Vacancy Guide

https://www.gov.uk/government/collections/meanwhile-use-leases-and-guidance-for-landlords – Navodila za začasno rabo za lastnike nepremičnin (VB)

http://www.pps.org/reference/lighter-quicker-cheaper-a-low-cost-high-impact-approach/ – Predstavitev o urbanističnem pristopu

http://www.rcke.si/media/datoteke/Zacasna-raba-primerjalni-pregled-za-objavo.pdf – Začasna raba: primerjalni pregled za kreativne industrije

http://www.rralur.si/fileadmin/user_upload/projekti/KREATIVNA_MESTA/%C5%A0tudija-KRIL.pdf – Študija o kreativni regeneraciji na primeru izbranega dela Ljubljane

Slovar

Degradirano urbano območje – je območje v mestu, katerega uporabna vrednost je tako zmanjšana, da je za njegovo oživitev potreben večji poseg v njegovo strukturo in rabo. (http://ipop.si/urejanje-prostora/izrazje/degradirano-obmocje/)

Light urbanism – Light Urbanism has to do with temporality, ephemeral conditions and self-made. Light Urbanism is therefore also a specific lifestyle (what it is about is to show…). Light Urbanism is in many cases a phenomenon of poverty and expression of a lack of affordable flats (respective the absence of the state in the social housing development). But there are other cases like mobile home parks for retired people, often signed with «55+». (http://www.studio-basel.com/projects/florida/student-work/light-urbanism.html)

Pop-up shop – is temporary retail space that sell merchandise of any kind. (http://blog.thestorefront.com/what-exactly-is-a-pop-up-shop/) (http://en.wikipedia.org/wiki/Pop-up_retail)

Revitalizacija – oživljanje prostora

Squatting – consists of occupying an abandoned or unoccupied area of land and/or a building – usually residential –[1] that the squatter does not own, rent or otherwise have lawful permission to use.

Taktični urbanizem – The idea of tactical or guerilla urbanism holds promise in empowering us to plan communities in a proactive manner without getting bogged down by the slow evolution of land use law. (http://urbantimes.co/magazine/2012/04/coventional-planning-vs-tactical-urbanism/)

Urbana prenova – je sklop načrtovalskih, gradbenih, ekonomskih, finančnih in socialnih ukrepov, s katerimi se celovito izboljša fizično, okoljsko, gospodarsko in socialno stanje v izbranem delu mesta, s poudarkom na fizični prenovi stavbnega fonda in javnih prostorov. (http://ipop.si/urejanje-prostora/izrazje/urbana-prenova-in-urbana-regeneracija/)

Urbana regeneracija – je javna politika s ciljem povrniti uporabnost degradiranim urbanim območjem, oblikovati boljše možnosti zaposlitve, rešiti ali omiliti različne socialne probleme in izboljšati urbano okolje ter dvigniti kakovost bivanja. (http://ipop.si/urejanje-prostora/izrazje/urbana-prenova-in-urbana-regeneracija/)

Začasna raba – vmesna raba prostora, ki oživlja degradiran ali neizkoriščen prostor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.