Pazi!park

Alenka Korenjak, Zala Velkavrh, Gaja Trbižan, Urška Kranjc

 

 

Začetki delovanja skupine Pazi!park segajo v študijska leta, ko so še kot študenti krajinske arhitekture pripravili razstavo fotostripov, ki je na zbadljiv način opozarjala na pomen odprtih površin, predvsem zelenih, pri urejanju prostora. Na odprti prostor skupina gleda kot na vrednoto, tesno povezano z bivanjsko kvaliteto, zato se zavzema za pozitiven in kritičen odnos do prostora, odgovorno delovanje v njem in okrepljeno zavest o pomenu zelenih prvin in narave v mestih.

Prvotni želji po ozaveščanju javnosti o pomenu odprtega prostora v mestih so se v letih delovanja pridružile druge aktivnosti. Skupni imenovalec vseh je vključevanje uporabnikov oz. sodelovanje z njimi: na urbanih sprehodih v različnih mestnih četrtih, na alternativnem vrtnem festivalu Chelsea Fringe Ljubljana ter na delavnicah z otroci. Z varovanci zavoda DZC Janeza Levca in njihovimi mentorji so sodelovali pri ureditvi njihovega vrta v Ljubljani, z zaposlenimi ljubljanskega vrtca Najdihojca, otroci in njihovimi starši so prenovili vrtčevsko igrišče, skupaj z učitelji in dijaki pa so izvedli preureditev terase na Gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana v strešni učni vrt.

Skupina se je po desetih letih neformalnega delovanja registrirala kot kulturno okoljsko društvo. Tekom let je pod okriljem skupine sodelovalo veliko krajinskih arhitektov in drugih sodelavcev. Projekte financirajo iz različnih virov, opravijo tudi veliko prostovoljnih akcij in aktivnosti.

Skupina opaža, da je financiranje projektov, kjer gre za fizične prenove oz. ureditve prostora, lahko zapleteno. Pot do realizacije je lažja, ko se ureditve manjšega merila začnejo na pobudo skupine uporabnikov. Tako ima projekt že v samem začetku visoko podporo skupnosti, ki je pripravljena sodelovati, ne samo s svojimi idejami, temveč tudi s specifičnim znanjem, delom ali celo materialom. V teh primerih je lažje pridobiti tudi sponzorska sredstva in pomoč. Za projekt z Zavodom Janeza Levca so bila evropska sredstva pridobljena prek razpisa, za prenovo vrtčevskega igrišča pa je bilo organiziranih več dogodkov, na katerih je širša lokalna skupnost z zbiranjem sredstev sofinancirala prenovo, kar je bil lokalni primer množičnega financiranja – crowdfundinga.

 

Pobuda: Kulturno okoljsko društvo Pazi!park

Člani: Mojca Balant, Sara Čok, Luka Javornik, Jana Kozamernik, Urška Kranjc, Tanja Maljevac, Anita Marković, Klara Sulič, Dušan Stupar, Maša Šorn, Gaja Trbižan, Petra Vertelj Nared, Luka Vidic, Tina Zaponšek.

Lokacija: Ljubljana – različne lokacije, Kranj – staro mestno jedro

Povezava: www.pazipark.si

Leave a Reply

Your email address will not be published.