Menjalni krog Zasavje

Zala Velkavrh

Menjalni krog je lokalni menjalni sistem (LETS – local exchange trading system), katerega namen je vzpostaviti odprto skupnost za medsebojno izmenjavo dobrin, storitev ter medsosedsko pomoč. Deluje od decembra 2012, ko je skupina navdušencev izvedla prvi testni dogodek – izmenjavo novoletnih daril. Prvi menjalni krog je bil organiziran v Zagorju. Od takrat naprej prirejajo mesečne menjalne sejme, na katerih vsakič menjajo drugo vrsto dobrin: novoletna darila, pustna in druga oblačila, obutev, semena in sadike, domače pridelke in shranke, peciva in kruh ter knjige.

Pri izmenjavah dobrin in storitev si pomagajo z lokalnim menjalnim kuponom, imenovanim »kuolm« (1 kuolm je vreden 1 evro). Organizatorji dobrino ocenijo in zanjo izdajo kuolme. Ura storitve je vredna 5 kuolmov. Tako si posamezniki izmenjajo dobrine ali storitve s tretjo osebo. S kuponi lahko udeleženci pridobijo drugo dobrino na tem ali na naslednjih menjalnih krogih. Enoten kupon je mogoče koristiti v Zagorju, Hrastniku, Trbovljah ter na novi lokaciji v Velenju.

Ključni uporabniki menjalnega kroga so vsi, ki izdelke pridelujejo ali nudijo drugačne storitve (zeliščarji, kmeti, ljubiteljski vrtnarji, …), trenutno je vključenih okoli 150 oseb. Dogodki so praviloma vsako prvo soboto v mesecu na vseh lokacijah, obisk pa zelo variira. Odvisno od letnega časa in vremena.

Pobudnik Matej Burkeljc je Menjalni krog Zasavje vzpostavil skupaj s tremi somišljeniki. Pri tem so se zgledovali po tujih pobudah LETS. Glavni motiv za zagon slovenske pobude je bila želja po oblikovanju skupnosti in lokalni samooskrbi. Trenutno za organizacijo dogodkov skrbi med 10 in 15 posameznikov. Vse delo poteka na prostovoljni ravni, dogodke pa poskušajo organizirati brez uporabe denarja in čim bolj avtonomno. Logistično pomoč jim nudi mladinski center v Zagorju.

V začetku julija 2015 se je menjalni krog prvič razširil tudi v Velenje. V prihodnje si pobudniki želijo odpreti še kakšno izpostavo v bolj odmaknjenih krajih Zasavja ter v lokalno menjavo vključiti šole in starejše občane.

 

Pobudnik: Matej Burkeljc

Lokacija: Zasavje

Trajanje:  od 2012

Povezave:

http://lets-zasavje.blogspot.com

https://www.facebook.com/menjalni.krog

Leave a Reply

Your email address will not be published.