KIKŠtarter

By August 26, 2015 So-delo No Comments

Aidan Cerar

KIKŠtarter Kamnik je prostor sodela in nekakšen podjetniški center v Kamniku. Nahaja se v prostorih stare smodnišnice, ki smo jo poznali tudi pod imenom KIK Kamnik. Ime prostora oziroma pobude združuje staro identiteto – tovarno smodnika in fenomen Kickstarterja kot simbol nove oblike podjetništva. Del smodnišnice je bil tudi objekt namenjen kulturnim dejavnostim, ki ga je pred leti v upravljanje prevzel Mladinski center Kotlovnica Kamnik. Pobuda za KIKŠtarter izhaja iz skupnosti, ki se povezuje okrog Kotlovnice s sedežem v sosednji stavbi. Pobudniki in (potencialni) uporabniki so tako začeli z obnovo notranjih prostorov, lastnik pa jim je ta vložek vštel v najemnino. Ker je bilo potrebno kar nekaj prenavljanja, je KIKŠtarter oproščen najemnine za naslednje leto. Sicer je KIKŠtarter z delovanjem začel pomladi leta 2015, upravlja pa ga programski svet, ki ga sestavljajo predstavnik Kotlovnice, predstavnik Tehnološkega parka Ljubljana ter predstavnika Občine Kamnik, podžupan in član občinskega sveta. KIKŠtarter je bil deležen določenih finančnih spodbud s strani Občine Kamnik in lokalnega podjetja Elektrina vendar govorimo o zneskih manjše narave – 5000 evrov. Navdih za KIKŠtarter izhaja iz prvih slovenskih praks sodela, saj so se njegovi pobudniki udeleževali sodela v Kinu Šiška.

KIKŠtarter uporabljajo predvsem lokalni podjetniki. Glavna skupina uporabnikov so mlajši podjetniki, ki ga uporabljajo kot prostor sodela. Sodelo je brezplačno, plačljiva pa je uporaba miz, ki se nahajajo v pisarnah v prvem nadstropju. Poleg sodela nudi KIKŠtarter tudi razne delavnice, dogodke, predstavitev uspešnih podjetniških zgodb, svetovanja in ostale vsebine, značilne za podjetniško podporno okolje. Prav spodbujanje podjetništva v Kamniku je primarni namen ustanovitve KIKŠtarterja. Njegova dejavnost temelji na skupnosti uporabnikov, kar predstavlja tudi največji izziv, saj prostori sodela za uspešno delovanje potrebujejo številno skupnost uporabnikov. Zaenkrat KIKŠtarter obiskuje množica lokalnih podjetnikov, vendar v prvi vrsti obiskujejo dogodke oziroma delavnice, medtem ko je vsakodnevnih uporabnikov prostorov sodela nekoliko manj. Hkrati se KIKŠtarter povezuje z uveljavljenimi lokalnimi podjetniki, ki v njem vidijo predvsem možnost sodelovanja z mlajšo generacijo (potencialnih) najemnikov.

Velik potencial v razvoju smodnišnice predstavljajo novi pobudniki oziroma skupnosti, ki si prizadevajo razviti nove vsebine v ostalih stavbah na tem območju. V bližnjem gradu – upravni stavbi si želijo razviti nekakšen center kulturno-umetniških dejavnosti, ki bi lahko vseboval manjšo knjižnico na temo produkcije smodnika. Hkrati pa bi prostore namenili raznolikim kulturno-umetniškim dejavnostim, kolektivom, skupnostim in posameznikom. Tako bi smodnišnica postala prostor, v katerem bi se srečevale različne (lokalne) vsebine – podjetniške, mladinske, kulturne, umetniške ipd.

Izkušnje projekta KIKŠtarter kažejo, da je najzahtevnejši element razvoja prostorov sodela proces grajenja skupnosti uporabnikov. Predvsem si upravljalci KIKŠtarterja želijo pritegniti več motiviranih posameznikov iz Kamnika. Primer potrjuje, da je povezanost lokalnih akterjev, društev in skupnosti pomemben predpogoj pri razvoju tovrstnih praks. Kamnik namreč zaznamuje bogata zgodovina sodelovanja med različnimi kulturnimi društvi in posamezniki, kar se najbolj kaže v organizaciji festivala Kamfest.

 

Pobudnik: Mladinski center Kotlovnica Kamnik

Lokacija: nekdanja smodnišnica, Kamnik

Trajanje: od pomladi 2015

Povezave:

http://www.kotlovnica.si/slo/kikstarter

https://www.facebook.com/coworkingkamnik

Leave a Reply

Your email address will not be published.