Izmenjevalnica

Zala Velkavrh

 

Na Izmenjevalnici udeleženci menjajo hrano, higienske izdelke, čistila in šolske potrebščine za rabljena, vintage oblačila. Ideja Izmenjevalnice se je oblikovala zaradi potreb, ki so jih zaznale prostovoljke, ki vodijo projekt, in zaposleni na ljubljanski izpostavi Rdečega križa. Po eni strani so se soočali z velikimi količinami rabljenih oblačil, ki so v Humanitarnem centru ostajala ali pa bila odpeljana v predelavo drugam. Po drugi strani so bili prehranski paketi pomoči pogosto preveč enolični. Izmenjevalnica tako hkrati odgovarja na pomanjkanje raznolike hrane za prejemnike pomoči in potrebo mladih po cenovno dostopnih oblačilih.

Izmenjevalnica omogoča dostop do oblačil širokemu krogu ljudi, saj lahko vsak prinese artikle v vrednosti, ki si jo lahko privošči, in jih na Izmenjevalnici zamenja za kupone. Načeloma velja pravilo en artikel, en kupon. Predmeti in oblačila, ki so obiskovalcem na voljo, so razdeljeni v kategorije glede na vrednost, za njih pa morajo obiskovalci nameniti od enega do maksimalno 10 kuponov. Artikli, zbrani na Izmenjevalnici, so namenjeni prejemnikom pomoči Rdečega križa in obogatijo osnovne pakete pomoči.

Pobudniki uspeha Izmenjevalnic ne merijo v številu obiskovalcev, temveč po količini zbranih donacij. Na 22 Izmenjevalnicah so zbrali več kot 2,3 tone (od tega več kot 1 tono v 2015) hrane, higienskih artiklov, čistil in šolskih potrebščin. Količina zbranih donacij se povečuje. Dogodki imajo krog stalnih obiskovalcev, ki se z vsakim dogodkom širi. Prevladujejo študenti, a se dogodkov udeležujejo tudi starejši in družine.

Primarno skupnost Izmenjevalnice predstavlja skupina prostovoljk ljubljanske izpostave Rdečega križa, ki skrbi za izvajanje projekta. To vključuje razvoj novih vsebin, sortiranje oblačil v Humanitarnem centru, postavitev Izmenjevalnice in skrb za promocijo. Ekipa Izmenjevalnice sodeluje z drugimi oddelki Rdečega križa, saj mora poznati trenutne potrebe ljudi, ki se obračajo na Rdeči križ po pomoč, poleg tega sodeluje tudi pri sortiranju oblačil v Humanitarnem centru. Pobudniki vpetost v veliko, prepoznavno organizacijo razumejo kot prednost, ki pozitivno vpliva na lažjo promocijo projekta.

Izmenjevalnica je kot razstavni prostor z oblačili in predmeti vzpostavljena vsak mesec znova. Ekipa uvaja nove vsebine, kot je Ustvarjalnica, kjer si udeleženci preuredijo kos oblačila ali ga predelajo v nov izdelek, in se povezuje z drugimi podpornimi projekti Rdečega križa (npr. Srečevalnico, ki za udeležence prireja različne praktične delavnice). Na ta način spodbujajo predelavo poškodovanih in izrabljenih oblačil, ki jih zberejo v Humanitarnem centru. Junija so Izmenjevalnico prvič organizirali tudi izven lastnih prostorov, na vrtu ljubljanskega lokala Pritličje. Pobudniki Izmenjevalnico razumejo kot dolgoročen projekt, ki se odziva na več realnih problemov, in že pripravljajo načrte za njegovo širitev.

 

Pobuda: Skupina prostovoljk v okviru Rdečega križa – Območno združenje Ljubljana

Trajanje: Enkrat mesečno, od 2013

Lokacija: Humanitarni center Rdečega križa Ljubljana, Tržaška 132. V zadnjem letu pobuda gostuje tudi na drugih lokacijah.

Povezave:

izmenjevalnica@rdecikrizljubljana.si

https://www.facebook.com/izmenjevalnica

http://www.ljubljana.ozrk.si/sl/Izmenjevalnica

Leave a Reply

Your email address will not be published.