Cirkulacija²

interdisciplinarni in večmedijski center za produkcijo in predstavljanje tehnološko podprte umetnosti

Urška Jurman

 

 

Konec leta 2013, po večletnem delovanju v nekdanji tovarni Rog, so (infrastrukturne) potrebe umetniškega kolektiva Cirkulacija² prerasle zmožnosti, ki jih je nudila prekarna situacija začasne rabe tovarne Rog, v kateri ni niti delujoče električne napeljave. Izračuni stroškov električne energije, ki so jo v Rogu pridobivali s pomočjo agregata na bencin, so ob vse večji dejavnosti postajali previsoki v primerjavi s stroški najemanja bolj opremljenih delavniških/skladiščnih prostorov. Polletno iskanje novega prostora, ki bi ustrezal potrebam produkcije in javnih dogodkov s področja tehnološko podprte umetnosti, se je sklenilo z najemno pogodbo z lastnikom območja Tobačne tovarne za 1,5 leta z možnostjo podaljšanja. Mesečna najemnina in stroški prostora (brez gretja in vode) v velikosti 500 kvadratnih metrov znašajo okoli 600 evrov, ki si jih deli pet stalnih in kakšen občasen uporabnik. Prostor je razdeljen na delavnico (okoli 100 m2) in večji prostor (400 m2), ki ga v pretežni meri ohranjajo odprtega za rekonfiguracije v primeru javnih dogodkov.

Kolektiv in prostor Cirkulacija² je nastal iz potreb umetnikov (sprva so bili to Ksenija Čerče, Stefan Doepner, Majda Gregorič, Boštjan Leskovšek, Borut Savski), da bi si delili delovni prostor in opremo, ki jo je imel vsak na voljo, ob tem pa sestavili posamezne izkušnje v skupno izkušnjo. Na ta način Cirkulacija² že od leta 2007 zagotavlja svojstveno platformo za razvoj tehnološko podprte umetnosti v Sloveniji in seveda za osebna znanja. Prvi prostor, ki so ga umetniki uporabljali od leta 2007 do sredine 2014, v nekdanji tovarni Rog, je zadoščal za zagonska leta, v katerih je skupina intenzivirala svoje dejavnosti in se registrirala kot Društvo za interdisciplinarnost, samoprodukcijo in cirkulacijo sodobne umetnosti. Z novim prostorom je skupina dobila primernejši prostor za javne dogodke ter ugodnejše pogoje za ambicije, da bi ob umetniškem udejstvovanju okrepila tudi dejavnosti na področju prototipiranja in razvoja custom-made proizvodov. Slednje je bilo vsaj deloma pogojeno z nestalnim in nizkim projektnim financiranjem s strani države in mesta in s potrebo po iskanju dodatnih virov financiranja, onkraj prekomernega zajedanja v osebne finance. Zato v zadnjih letih pospešeno vzpostavljajo možnosti za razvoj in trženje tehnoloških storitev in izdelkov vezanih na področja njihovih znanj in dejavnosti (robotika, MIDI-vmesniki, dinamični zvočni sistemi ipd.). Na ta način si želijo še naprej sami ustvarjati pogoje za obstoj in razvoj Cirkulacije².

Pri svojem delovanju skupina poudarja pomen samoorganizacije in samoprodukcije, ki ju razume kot ustvarjanje lastnih pogojev za svoje delovanje – od produkcije do javne predstavitve – z namenom ohranjanja čim večjega nadzora nad avtorsko-umetniškimi izrazi in principi delovanja. Samoorganizacija in samoprodukcija pa ne pomenita samozadostnosti, vsekakor pa tudi večjo pazljivost pri izbiranju partnerjev v koprodukcijskih projektih. Drug pomemben koncept, s katerim Cirkulacija 2 označuje svoje delovanje je platforma, ki je v prvi vrsti socialna platforma, praksa medsebojnega (dogovornega) sodelovanja v rabi in upravljanju prostora ter v skupnih umetniških projektih.

Njihovi javni dogodki so znani kot spoj umetnosti, kulinarike in druženja, a vse skupaj je daleč stran od trendovskih »iventov«. V letih med 2010 in 2013 so še v tovarni Rog in na drugih partnerskih lokacijah izvajali serijo mini festivalov Cirkulacija 2: Platforma za totalno umetnost. Od leta 2014 dalje pa v novem prostoru v Tobačni izvajajo Hrup smo mi, ki je progresivna – iz leta v leto razvijajoča se – serija letnih festivalov, ki potekajo vsakič pod drugo temo (Prostor časa, Kulturni vmesniki). Za razliko od predhodnih let se sedaj tudi na javnih dogodkih vedno bolj osredotočajo na razvoj, izdelavo in uporabo/testiranje lastnih naprav. Samoprodukcija in samoorganizacija za Cirkulacijo 2 namreč pomeni tudi, da sami izdelujejo naprave in inštrumente, ki jih uporabljajo v svojih projektih; še več, sami izdelujejo celo naprave za izdelovanje naprav (kot je npr. CNC rezkalnik). Horizontalnost, sodelovanje, souporaba in soupravljanje pa se od leta 2014 kot del festivala Hrup smo mi zgoščeno materializirajo tudi v vzpostavljanju lastnega intermedijsko naravnanega kibernetskega sistema, ki je vezan na zvok in svetlobo ter prostor; vsi (zvočne, svetlobne) naprave in inštrumenti oz. umetniki, ki z njimi rokujejo, so med seboj povezani s pomočjo računalniškega sistema v celovit sklop, s katerim eksperimentirajo, »soupravljajo« in pri tem iščejo ravnovesje med posameznim/individualnim in skupinskim/celostnim umetniškim izrazom.

V povezavi s prakso Cirkulacije 2 je njen član Borut Savski v intervjuju navedel stremljenje k Začasnim avtonomnim conam, kot jih je opredelil ameriški avtor in anarhist Hakim Bey. Bey namesto širših družbenih sprememb opozarja na možnost in pomen začasnih oziroma vzporednih realnosti, ki so zgodovinsko gledano sicer omejenega roka trajanja in nepomembne, za rok trajanja človeškega življenja pa popolnoma možne, realne in zadovoljive.

Vir: Intervju z Borutom Savskim in Stefanom Doepnerjem

Pobudniki: Člani umetniškega kolektiva Cirkulacija 2

Lokacija: Cirkulacija², Tobačna 5, prostor nekdanje grosistične prodaje Tobačne tovarne, Ljubljana

Trajanje: Od 1. julija 2014

Lastnik stavbe: Podjetje IMOS-G (trenutno v stečaju)

Razmerje med uporabnikom in lastnikom: najemna pogodba

Povezave:

www.cirkulacija2.org

http://www.youtube.com/user/ifgoto23#g/u

http://www.youtube.com/profile?user=1Savski#g/u

https://www.facebook.com/Cirkulacija2

Leave a Reply

Your email address will not be published.