So-delo

KIKŠtarter

By | So-delo | No Comments

Aidan Cerar KIKŠtarter Kamnik je prostor sodela in nekakšen podjetniški center v Kamniku. Nahaja se v prostorih stare smodnišnice, ki smo jo poznali tudi pod imenom KIK Kamnik. Ime prostora…

Read More

Sodelo

By | So-delo | No Comments

SODELO Marko Peterlin, Aidan Cerar Področje sodela je pri nas v zadnjem letu morda od vseh obravnavanih doživelo celo največji razcvet. Odpira se vedno več coworking prostorov, pogosto delno ali…

Read More

Poligon

By | So-delo | No Comments

Četrtkovi dnevi coworkinga v Kinu Šiška, ki so se v organizaciji Luke Piškoriča in Eve Perčič začeli odvijati januarja 2012, so eden izmed pomembnih mejnikov za razvoj sodela v Sloveniji.

Read More

So-delo

By | Skupno, So-delo | No Comments

Pod pojmom so-delo (angl. coworking) razumemo način dela, pri katerem posamezniki, ki so bodisi samostojni bodisi pripadajo različnim organizacijam, občasno ali stalno uporabljajo isti prostor.

Read More