Prostori sodelovanja

Skupnostne prakse v urejanju prostora

Od skupnostnih praks k javnim politikam

Prostorisodelovanja.si je spletna stran za promocijo skupnostnega urejanja prostora.
Nastala je v okviru Mreže za prostor, izdal pa jo je Inštitut za politike prostora.

Izdal in založil: Inštitut za politike prostora, Tržaška 2, SI-1000 Ljubljana, www.ipop.si.
Urednik spletne strani: Urban Jeriha, IPoP
Oblikovanje: Novi kolektivizem
Lektoriranje: Petra Očkerl
Ljubljana, maj 2014 in avgust 2015.
Publikacija je objavljena pod licenco Creative Commons »Priznanje avtorstva«, »Nekomercialno« in »Deljenje pod istimi pogoji«.
Besedilo licence je na voljo na internetu na naslovu: www.creativecommons.si

Uredniki in avtorji besedil

Urednik publikacije
Marko Peterlin

Stanovanjske skupnosti

Marko Peterlin
Blaž Habjan

Začasna raba prostora

Marko Peterlin
Urša Jurman

So-delo

Tatjana Marn
Karolina Babič
Aidan Cerar

Skupnostna prenova

Maša Cvetko
Tadej Žaucer
Alenka Korenjak

Urbano vrtičkarstvo

Darja Fišer
Maja Simoneti

Lokalne ekonomije

Urban Jeriha
Goran Šoster
Zala Velkavrh

Somobilnost

Josip Rotar
Tadej Žaucer

Publikacijo je podprla Mreža za prostor, ki povezuje nevladne organizacije na področju urejanja prostora. Njena vsebina je deloma pripravljena v okviru delovnih skupin mreže, ki delujejo na področjih mobilnosti (somobilnost), urbane prenove (skupnostna prenova), začasne rabe prostora (začasna raba prostora), stanovanjske politike (stanovanjske skupnosti) ter urbanega vrtičkarstva (urbano vrtičkarstvo).

Projekt »Mreža za prostor – za prostore sodelovanja«, delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

Smo kaj pozabili? Nam želite kaj sporočiti? Opišite primer, ki ga poznate in vključili ga bomo.

Vaš prispevek je pomemben, da bo zbirka skupnostnih praks še popolnejša. S tem bodo prostori sodelovanja še bolj zaživeli.