Urbani Sprehodi Jane’s Walk

Urbani sprehodi Jane’s Walk so vodeni sprehodi po mestnih četrtih, ki ozaveščajo prebivalce o pomenu pešačenja po vsakdanjih opravkih in poudarjajo vpliv, ki ga imajo lahko pešci na urejanje mestnega prostora. Pobuda Jane’s Walk izhaja iz Toronta, njen namen pa je širiti dragocena sporočila ameriško- kanadske urbanistke in aktivistke Jane Jacobs in posledično popularizirati živost mest, povezanost prebivalcev z bivalnim okoljem, sosedi in obiskovalci. Ključni akter živosti mest so seveda pešci. Mesta, kjer je pešačenje redna praksa dnevne mobilnosti, so živahnejša in prijetnejša kot mesta, kjer je življenje pretežno omejeno na motorizirano mobilnost in zaprte, zasebne prostore, ulice pa so prazne in nevarne. Mesta z živahnim vsakdanjim utripom, s pestro ponudbo programov v objektih in s takšnimi ureditvami javnega prostora, ki prebivalce spodbujajo, da po vsakdanjih opravkih hodijo peš, svojim prebivalcem omogočajo višjo kakovost življenja.

Namen sprehodov Jane’s Walk je ponovno odkriti skrite razsežnosti naših mest z očmi pešca in radovednega opazovalca. Obenem sprehodi odpirajo priložnost za pogovor o težavah, s katerimi se stanovalci dnevno soočajo, ter omogočajo oblikovanje pobud, kako soseske narediti privlačnejše in prijetnejše za življenje. Sprehodi niso skupnostna praksa trajnostne mobilnosti v pravem pomenu, se pa močno navezujejo na upravljanje in načrtovanje javnega prostora v lokalnem okolju za trajnostno mobilnost. Njihova povezovalna vloga in tendenca oblikovanja in podajanja pobud upravljavcem javnega prostora jih posredno umešča med primere skupnostnih praks. Med problemi, ki jih urbani sprehodi naslavljajo in pomagajo reševati, so hodljivost, povezanost in stanje kolesarske infrastrukture ter reševanje mirujočega prometa.

Dobra hodljivost mest, kot poimenujemo prijaznost mestnega okolja za pešačenje, zelo pomembno prispeva k psihofizičnemu zdravju in varnosti prebivalcev, njihovi medsebojni povezanosti in solidarnosti ter prijetnosti mestnega okolja. Pešačenju prilagojena organiziranost mesta spodbuja tudi razvoj lokalnega gospodarstva, kot so lokalne trgovine, storitvene dejavnosti ali kreativne industrije. Hodljivost mesta omogoča razvoj intenzivnih in raznolikih družbenih vezi ter tako bogati vsakdanje življenje prebivalcev in krepi socialni kapital, ki je ključni vir razvojne moči lokalnih skupnosti. Urbani sprehodi Jane’s Walk so prvi korak na poti k bolj hodljivim soseskam v naših mestih.

http://www.janeswalk.net/, http://ipop.si/urbani-sprehodi-janes-walk/, https://www.facebook.com/UrbaniSprehodi http://ipop.si/urbani-sprehodi-janes-walk/ https://www.facebook.com/UrbaniSprehodi

Leave a Reply

Your email address will not be published.