UAUU – Univerzalni atelje uličnih umetnosti

By August 26, 2015 So-delo No Comments

Aidan Cerar

Univerzalni atelje uličnih umetnosti (UAUU) najdemo v središču Ljubljane na Gosposvetski 7. Odprl se je decembra leta 2014. Gre za platformo raznolikih uličnih umetnosti v smislu produkcije – predvsem skupnostne produkcije – in razstav. Hkrati se v prostoru odvijajo tudi razne delavnice, praviloma z ustvarjalci, ki v prostoru tisti čas razstavljajo. Organizirali so tudi nekaj pop-up prodajnih dogodkov.

Pobuda za UAUU temelji na skupnosti sedmih ustvarjalcev: arhitektov, oblikovalcev, grafitarjev, fotografov itd. Med akterji te skupnosti je bila že dalj časa prisotna želja po skupnem prostoru za razvoj novih projektov, medsebojno sodelovanje in učenje. Predvsem so si želeli prostor, v katerem se lahko pokaže sicer močna ljubljanska scena uličnih umetnosti. Atelje ni le domena ustanovnih članov, pač pa temelji na sodelovanju različnih skupnosti in posameznikov. V glavnem gre za skupnosti, ki so bolj ali manj povezane z določeno obliko ulične umetnosti: hip hop društvo, grafitarji, rolkarji itd.

Skupnost ustanoviteljev s samim prostorom upravlja na precej organski način, obenem pa je ključna značilnost prostora ravno odprtost za raznolike oblike uličnih umetnosti in ustvarjanja ter s tem povezane skupnosti. UAUU kot prostor oziroma platforma povezuje različne skupnosti in posameznike, ki se ukvarjajo z bolj ali manj sorodno vsebino. Atelje UAUU lahko uporabljajo tako za produkcijo kot razstavljanje. Konceptualno so njegovi pobudniki odprti za raznolike umetniške uporabe, tudi zlorabe.

Prostor so našli med nepremičninskimi oglasi in ga najeli – tako lastniku plačujejo najemnino, ki si jo člani skupnosti solidarno razdelijo. UAUU je formalizirana kot zavod. Tudi sicer financiranje temelji na prispevkih članov skupnosti, raznih dejavnostih članov in/ali zavoda, ki so lahko tudi tržne, hkrati pa niso izključene prijave zavoda na razne razpise, saj je delovanje zamišljeno kot neprofitno. V tem trenutku UAUU ni deležen nobenih institucionalnih finančnih spodbud, ne občinskih ne državnih.

UAUU je izrazito lokalno vpet, vendar bolj na mestni ravni, kot pa na ravni ulice oziroma soseščine. Pomembne so predvsem povezave z drugimi kolektivi ulične umetnosti, ki delujejo v drugih prostorih, kot so Rog, Metelkova in drugi. Na ravni soseščine obstaja povezava s Kiberpipo, ki prav tako deluje na Gosposvetski, vendar ni jasno, ali bo Kiberpipa z delovanjem nadaljevala.

Izkušnje, ki jih je atelje UAUU pridobil v prvih šestih mesecih, kažejo, da razvoj skupnostnih praks zahteva svoj čas in da je lahko počasnejši od pričakovanj. Razvoj prakse, kot je UAUU, zahteva precejšen angažma pobudnikov, ki so vanj vložili kar nekaj dela, zanosa, ustvarjalnosti in energije. Kot izrazito pomembno njegovi pobudniki navajajo sodelovanje s številnimi drugimi skupnostmi oziroma pobudami, predvsem ljubljanskimi. Ustanovitev prostora, kot je UAUU, predstavlja precejšnjo odgovornost, saj je nekakšen pilotni projekt, ki lahko spodbudi številne druge kolektive.

 

Pobudnik: skupina ustvarjalcev

Lokacija: Gosposvetska 7, Ljubljana

Trajanje: od decembra 2014

Povezave:

http://uauu.si/

https://www.facebook.com/UateljeUU

Leave a Reply

Your email address will not be published.