Študentski vrtovi

Darja Fišer

Prva študentska skupnostna vrtova sta odličen primer uspešne sinergije med civilno iniciativo in javno ustanovo. Študentje so na lastno pobudo s kvalitetno komunikacijo z vodstvom študentskih domov na razmeroma enostaven in hiter način prišli do legitimnih, legalnih in po svoji meri oblikovanih vrtov, vodstvo pa je z opolnomočenjem študentov brez velikega lastnega vložka obogatilo nabor dejavnosti ustanove, izboljšalo kakovost bivanja v študentskem naselju in dvignilo svoj ugled v širši javnosti, s kompostiranjem vseh bio odpadkov pa tudi prihranilo del stroškov za odvoz.

Študentska skupnostna vrtova sta bila realizirana spomladi 2015 v Rožni dolini in Mestnem logu v Ljubljani. Zasnovana sta izrazito skupnostno in po permakulturnih načelih. Celotno območje vrta obdelujejo vsi študentje skupaj v skladu s predhodnim dogovorom na rednih tedenskih srečanjih, na enak način si delijo tudi pridelek. Pravila vzpostavljajo sproti, po potrebi. Velik poudarek je na učenju in pridobivanju veščin, ki bodo študentom koristile po zaključku študija. Na delavnice in predavanja vabijo strokovnjake z Biotehniške fakultete ter priznane permakulturnike. Poleg obdelovanja samega vrta študentje veliko pozornosti namenjajo tudi družabnim in kulturnim dejavnostim na vrtu, kot je na primer pripravljanje skupnih obrokov in organizacija žive knjižnice.

V prvem letu delovanja je bilo največ pozornosti namenjene pripravi gred, zbiralnikov deževnice, kompostnikov in prostora za druženje, v prihodnje študentje načrtujejo še izgradnjo podpornih objektov, kot sta skupnostni rastlinjak in peč, želijo pa si tudi zasaditi skupnostni sadovnjak, ki bi študentom omogočil dostop do brezplačnega, zdravega sadja. Glavni cilj prve generacije vrtičkarjev je, da bi študentska skupnostna vrtova živela tudi, ko jih bodo sami zaradi zaključka študija zapustili, in da bi se prvima dvema lokacijama kmalu pridružile še številne nove v drugih slovenskih univerzitetnih mestih.

 

Pobuda: študentje posamezniki

Trajanje: od 2015

Lokacija: Rožna dolina in Mestni log, Ljubljana

Št. vrtičkov: 2

Lastnik zemljišča: Študentski dom Ljubljana

Razmerje med uporabnikom in lastnikom: dogovor o brezplačni trajni rabi zemljišča

Značilnosti: študentski skupnostni vrt, permakulturni učni vrt, prostor za druženje

Leave a Reply

Your email address will not be published.