Ruski car

Alenka Korenjak, Zala Velkavrh

 

Pobudo SKUPAJ NA PLOŠČAD! so oblikovali arhitekti, tako tisti, ki stanujejo v soseski Ruski car, in drugi, ki menijo, da so odprte javne površine velik neizkoriščen potencial te soseske. S svojim delovanjem želijo spodbuditi prebivalce k razmisleku in vključevanju v proces revitalizacije in prenove, ki bo potekala v naslednjih letih. Pri tem se usmerjajo tako na vsebinsko in oblikovno prenovo kot tudi na večjo socialno povezanost prebivalcev soseske in Četrtne skupnosti Posavje.

V preteklih letih so pobudniki pripravili vrsto prostorskih intervencij in dogodkov, s katerimi so pokazali različne možnosti za začasno in trajno rabo odprtih javnih površin med bloki in jih spremenili v prostor aktivnega druženja, srečevanja in povezovanja. Skupaj s prebivalci so javne površine v poletnih mesecih spremenili v kino med bloki, razstavni prostor, igrišče, uredili so zeliščni vrt soseske ter paviljone za druženje in ustvarjanje.

Eden od pomembnejših projektov v soseski je Pot dobrot, označena pot med sosesko Ruski car in bližnjimi kmetijami, kjer je mogoče kupiti lokalne pridelke. Ideja se je porodila z mislijo na potencial, ki ga za prebivalce stanovanjske soseske predstavljajo lokalni pridelovalci hrane v neposredni bližini, ter z željo po novih načinih povezovanja posameznih predelov in prebivalcev v širši četrtni skupnosti. Projekt bodo letos nadgradili z organizacijo tržnih dni v soseski in vodenih sprehodov do kmetij.

V enem od parkov v soseski od leta 2012 naprej na pobudo medsosedske iniciative potekajo dejavnosti, ki aktivirajo, povezujejo in združujejo lokalno skupnost. S projektom PARKigram, ki ga vsebinsko vodi KED Smetumet, so leta 2014 izvedli nekaj trajnejših posegov v bližini otroškega igrišča. Vse prostorske intervencije so narejene iz odpadnih, presežnih in naravnih materialov, zasnovane so trajno in večnamensko. Želja pobude je, da bi vzpostavila boljše pogoje za raznoliko, kreativno in vključujoče druženje v parku.

Delovanje akterjev v soseski je tesno navezano na lokacijo, iz katere izhaja. Čeprav med seboj niso formalno povezani, delujejo kot močna in prepoznavna skupina, ki želi doseči dolgoročne spremembe. Posamezniki, vključeni v pobudo, so strokovnjaki na svojih področjih. S svojim delom tudi izven lokalnega konteksta prispevajo k širjenju idej o skupnostnem in o pomenu javnega prostora. Dogajanje na Ruskem carju je široko prepoznavno zaradi dobrega oglaševanja, delovanje na lokalni ravni in povezovanje vedno novih prebivalcev pa poraja nove ideje in projekte. Delovanje pobude so finančno podprli Četrtna skupnost Posavje, Mestna občina Ljubljana in Ministrstvo za kulturo RS.

 

Pobudniki: Damjana Zaviršek Hudnik, Alenka Kreč Bricelj, Špela Nardoni Kovač ter medsosedska iniciativa, KED Smetumet, HišeRiše arhitektura

Lokacija: Ljubljana, soseska Ruski car – Glinškova in Bratovževa ploščad

Trajanje: od 2014

Povezave:

https://www.facebook.com/bratovseva.ploscad

https://www.facebook.com/potdobrot

Leave a Reply

Your email address will not be published.