Po povratku z dvoletnega raziskovanja kreativnih industrij v Berlinu, mestu, ki so ga sodelavne skupnosti mladih ustvarjalcev posebej močno zaznamovale, je Tadeja Bučar iz Trbovelj leta 2012 začela aktivno pridobivati somišljenike za ustanovitev Punkta, laboratorija za kreativne industrije. Njihov cilj je bil povezati ustvarjalno energijo Zasavja in jo usmeriti v razvoj regije. Želeli so organizirati ustvarjalne delavnice, prostor, v katerem bi potekale, pa so morali šele poiskati. V lokalnem okolju se je hitro razširil glas o njihovih idejah. S podjetjem Lafarge Cement – Cementarna Trbovlje so se dogovorili za brezplačno uporabo dela njihove, že dve leti prazne stavbe. V njej ima še vedno prostor tudi nekdaj javni 25-metrski pokrit bazen, ki zdaj kliče po novih vsebinah.

Punkt_1920308_595944317164665_1264682316_n

V stavbi, ki se je je oprijelo ime Baza, je tako zaživel prostor za so-delo. Nekdanji elektrotehnični laboratorij, deloma prenovljen, je namenjen dogodkom in delavnicam, v enem izmed prostorov je računalniška delavnica, v kleti pa sejne sobe in ropotarnica. V pritličju sta na voljo še dva velika prazna prostora, vendar je njuna uporaba onemogočena, saj sta dostopna le preko delavske kopalnice, ki jo še vedno uporabljajo delavci iz cementarne. V sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani so Punktovci pripravili idejno zasnovo prenove stavbe. Zamislili so si jo kot center urbanih športov.

Punkt_Mehanika, Trbovlje_Primož_Zakrajšek

Mehanika, Trbovlje. Foto: Primož Zakrajšek

V kratkem času od ustanovitve Punkta so v stavbi zaživele številne dejavnosti. Sodelovni prostor je Zasavčanom na voljo brezplačno. Punktovci pa prostor za delo ustvarijo kjer koli so in sodelavne dogodke izvajajo tudi na drugih lokacijah po regiji. V Trbovljah vzpostavljajo prvi odprt sodelavni prostor (Coworking Zasavje), saj so se za začasno rabo praznega prostora na Njivi dogovorili s podjetjem Spekter. So-delo želijo v prihodnosti vnesti še bolj v središče dogajanja, med ljudi. Načrtujejo ga tudi v nekdanjih delavskih kolonijah. Velik delež prebivalcev v nekaterih izmed njih so priseljenci iz nekdanje Jugoslavije, ki še vedno predstavljajo segregirano skupnost. V prostorih sodela bi se njihov bogat kulturni potencial lahko sprostil in se povezal z drugim lokalnim prebivalstvom.

Punkt_2_Medijske Toplice

Medijske Toplice

Punktovih aktivnosti je ogromno, veliko jih je namenjenih mladim in drznim. V računalniški delavnici zbirajo in razstavljajo stare računalnike, sestavljajo nove in jih predajajo vsem, ki jih potrebujejo. V delo vključujejo in mentorirajo predvsem osnovnošolce. Najstniki iz gimnazije in tehniške gimnazije sodelujejo v projektu Kluba za razmišljanje, kjer iščejo ideje za zastavljene izzive in s posebno tehniko razmišljanja vodijo razpravo o vnaprej določeni temi. Punkt med drugim organizira tudi mednarodne delavnice in tako povezuje Zasavje s svetom. Poleg Kluba za razmišljanje, kjer razmišljajo o aktualnih temah, kot na primer, kako zmanjšati brezposelnost v Zasavju, in ki predstavlja osnovo za kasnejšo realizacijo idej, prirejajo tudi Kreativne zajtrke in večerje, kjer se prebivalci lahko družijo in načrtujejo nove podvige.

Punkt_2_nevem

V drugi polovici 90. let je celotno zasavsko regijo, predvsem pa Trbovlje, močno prizadel propad industrije, ki je za seboj pustil številne prazne industrijske in trgovske stavbe. Punkt, ki ga trenutno sestavlja 15 aktivnih ustvarjalcev in ima kakih 200 podpornikov zelo različnih profilov, se aktivno zavzema za zapolnitev praznih prostorov z novo vsebino. Iz teh bo tako lahko vzklila nova industrija, ki bo ustvarjala nove vrednosti. Akcijski plan za izvedbo njihovega cilja vključuje: zbiranje podatkov o praznih prostorih s pomočjo čim širšega kroga podpornikov, vzpostavitev spletnega mesta, kjer bo vsak prazen objekt opisan in za katerega se bodo s pomočjo prebivalcev zbirale ideje za njegovo vsebino, izvajanje dogodkov v praznih stavbah ter v zadnji fazi aktivnosti za pridobitev objekta v stalno uporabo. Tako bodo prazni prostori zaživeli novo življenje.

 

V regiji obstaja močna povezanost med ljudmi, tudi zaradi rudarske preteklosti in posebnega skupnega načina življenja v delavskih kolonijah. Kljub trenutnemu občutku neperspektivnosti, slabim demografskim trendom in težkim zgodovinskim izkušnjam, predstavljajo ravno številne izpraznjene stavbe v povezavi z odprtimi, ustvarjalnimi in povezanimi prebivalci nove možnosti sodelovanja in razvoja Zasavja. Napredne ideje, ljubezen do tega prostora in močna energija posameznikov, ki se prenašajo med ljudi, lahko preprečijo nadaljnje odseljevanje aktivnega prebivalstva, ki grozi. Na Facebookovi strani Empty spaces of Zasavje, kjer Punktovci zbirajo informacije o praznih objektih kot potencialih za razvoj, je nekdo zapisal: »Prav srce boli človeka, ko vidi te zapuščene prostore, nekdaj polne življenja, veselja in volje do dela, ustvarjalnosti, tovarištva, prijateljstva, delovnih zmag in močnega duha … ampak Zasavci se ne damo, dokaz, da so se stvari začele premikati, je tudi ta stran …«

COWORKING ZASAVJE / PUNKT – Laboratorij za kreativne industrije

https://www.facebook.com/pages/Coworking-Zasavje/370436409726313

https://www.facebook.com/PUNKTcc

http://www.punkt-cc.org/portfolio_item/coworking-zasavje/

https://www.facebook.com/EmptySpacesOfZasavje

https://twitter.com/mczagorje/status/431072169880473600

www.punkt-cc.org

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.