Priročnik za lastnike in uporabnike začasne rabe

Priročnik za lastnike in uporabnike

Nauki iz srečanja o začasni rabi, ki je 7.10.2013 potekal na Mestnem trgu 15 v Ljubljani. http://ipop.si/2013/10/18/zacasna-raba-prostora-je-koristna-za-lastnike-uporabnike-in-mesta/

Kako postati brezplačni najemnik prostora

Kadar so lastniki v stiski zaradi različnih razlogov, se lahko vaša organizacija dogovori za nižjo ali celo brezplačno najemnino. Vredno je poskusiti, upoštevajte pa spodnje napotke.

 1. Bodite organizacija z jasnim vodstvom in z nekajletnim delovanjem in referencami. To daje lastniku zaupanje, da bo delovanje potekalo stabilno in nemoteno tudi v prihodnje.
 2. Bodite z željami lastnika programsko kompatibilna organizacija. Delovanje naj bo predvsem v javno dobro.
 3. Poskusite sobivanje za krajši čas, v času večje prireditve.

Interes lastnika za brezplačno oddajo:

Naštete so običajne skrbi lastnikov, kadar so njihovi prostori dalj časa prazni. Nanje je vredno opozoriti, kadar se najemnik dogovarja za najem.

 1. Težko najti investitorja za večjo prenovo.
 2. Skrbi jih, da bodo prostori neustrezne rabe glede na gradbeno dovoljenje.
 3. Sami finančno in organizacijsko ne zmorejo renovirati prostorov, kar bi jim zvišalo vrednost.
 4. Program brezplačne rabe naj bo v javno dobro.
 5. Prazni prostori povzročajo škodo znotraj hiše: pokanje cevi, zastajanje vode.
 6. Nezasedeni prostori povzročajo škodo v zunanjosti hiše: vandalizem, smetenje, zanemarjenost, plevel in listje.

Kaj najemnikom veča možnosti za brezplačen najem:

Brezplačen najem ali nižja najemnina za začasno rabo je možno doseči, kadar zmanjšate tveganje in povečate koristi za lastnika nepremičnine.

Manjše tveganje za lastnika

 1. Kontinuirano delovanje ekipe. Potrebno je vzbuditi zaupanje.
 2. Formalizirana ekipa z jasnim vodstvom in odgovornostjo.
 3. Krajša začasna raba, da se lastnik in najemnik prej spoznata.
 4. Najem celega oz. vseh prostorov naenkrat, ne po kosih. Najem po delih je zahtevnejše zaradi zagotavljanja varnosti in delitve odgovornosti.
 5. Dalj časa prazni prostori, kar kaže na manjši interes po najemu in stisko lastnika.

Večje koristi za lastnika

 1. Malo ali nič zainteresiranih najemnikov za prostore. Če je več praznih prostorov v bližini, je to dober znak.
 2. Delovanje v javno dobro, oz. vsaj s koristmi ki presegajo najemnika. Tako bo lahko lastnik ponosen na svoje najemnike.
 3. Najemnik lahko ponudi tudi svoje intelektualne ali druge storitve. V zameno za najemnino se počisti prostore, jih prepleska, uredi internet ali projekt prenove.
 4. Najemnik plačuje stroške (zavarovanje, elektrika, telefon, internet, komunala…)
 5. Lastnik ne plačuje davka za prazno nepremičnino.
 6. Programska zapolnitev prostorov in vzdrževanje sta veliko cenejša kot fizična prenova prostorov.

Kakšni najemniki so smiselni za lastnike praznih nepremičnin

Niso vsi najemniki pravi. Dobro je izbrati takšne najemnike, s katerimi si želite sodelovati na daljši rok, čeprav je najemna pogodba kratka.

 1. Takšni, ki s svojim delovanjem, vzdrževanjem in prenovo dvigujejo ugled stavbe in večajo njeno vrednost.
 2. Takšni, s katerimi si delite kompatibilne vizije in imate dober občutek.
 3. Takšni, ki so v preteklosti že dokazali svojo resnost in kontinuirano delovanje.
 4. Takšni, ki bodo v prostore privabili mnogo ljudi, zato bo stavba obljudena in vsidrana v kolektivni zavesti.
 5. Takšni, ki imajo sposobnost, da sčasoma postanejo plačljivi najemniki.

Zakaj je začasna raba pomembna?

Začasna raba prostora je lahko pomemben dejavnik pri oživljanju zapuščenih in nerabljenih prostorov, pa naj gre za stavbe, dele stavb ali odprte površine. To velja še toliko bolj v času gospodarske recesije.

Medtem ko neraba prostorov pogosto vodi v njihovo propadanje in degradiranje neposredne okolice, začasna raba pomembno vpliva na dvig uporabne, ekonomske, družbene ali kulturne vrednosti samega prostora in njegove okolice. Obenem izboljšuje prostorske pogoje za različne dejavnosti in urbane skupnosti.

S tem pomembno prispeva k spodbujanju ustvarjalnih in družbeno dejavnih skupin in posameznikov. Začasna raba zato posredno dviguje kvaliteto in pestrost življenja v mestnih četrtih.

Koristi začasne rabe

Za lastnike

Začasna raba preprečuje propadanje vaših nepremičnin, razbremeni vas stroškov za obratovanje in vzdrževanje, varuje pred vandalizmom in skvotanjem, dejavnost v prostorih pa tudi dviguje njihovo vrednost.

Za najemnike

Začasna raba omogoča cenovno ugodno uporabo prostorov za vašo dejavnost in s tem večjo prilagodljivost in več možnosti za preizkus vaših idej v praksi.

Za mesto

Začasna raba preprečuje propadanje mestnih četrti in zmanjšuje okoljska tveganja ter prispeva k revitalizaciji mesta z majhnimi koraki.

Leave a Reply

Your email address will not be published.