Prevoz.org

Tadej Žaucer, Urban Jeriha

Prevoz.org je spletno orodje in mobilna aplikacija za posameznike, ki z avtomobilom potujejo na podobni relaciji. To je slovenska platforma, ki povezuje potnike med kraji v Sloveniji, vse bolj pa tudi na mednarodnih relacijah med Slovenijo in večjimi mesti po Evropi. Gre za povsem zasebno pobudo in izvedbo, ki je v desetih letih delovanja postala daleč najbolj razširjena platforma za sopotništvo v Sloveniji.

Cilj spletne strani in aplikacije je omogočiti enostavnejšo in učinkovitejšo mobilnost. Prevoz.org je povsem samoiniciativna in neprofitna pobuda, brez skritega komercialnega namena. Motiv ustvarjalcev je bil oblikovati orodje, ki bi olajšalo dogovarjanje o prevozih znotraj njihove lastne skupnosti. Kasneje se je njegova uporaba razširila najprej med študenti in nato tudi med splošno javnostjo.

Od začetka motorizacije je bila v Sloveniji predvsem med študentsko populacijo, za katero je značilna tedenska mobilnost, zelo razširjena somobilnost z avtoštopom. Pri avtoštopu je šlo za uslugo naključnega voznika na določeni relaciji, ki ima v avtu prost sedež in ustavi neznancu na dogovorjen znak. Voznik ob tem dobi družbo na poti in občutek, da nekomu priskoči na pomoč, avtoštopar pa prevoz na izbrano lokacijo. Težava pri tem je negotovost za avtoštoparje, ki nikoli niso vedeli, kako dolgo bodo čakali na dobro voljo naključnega mimovozečega. Poleg tega je izbira lokacij za avtoštop in destinacij zelo omejena, ostane še del poti do lokacij za avtoštop, ki so navadno na robu kraja. Avtoštop je bil priljubljen tudi za daljša mednarodna potovanja.

S porastom lastništva avtomobilov med študenti je vse več tedenskih poti med domom in krajem študija potekalo dogovorno med znanci. Ta oblika sopotništva je za uporabnike bolj udobna in zanesljiva, z delitvijo stroškov pa tudi ugodnejša za voznika, po drugi strani pa je pri manjših krajih bistveno bolj omejena. Redno sopotništvo nima toliko potenciala v navezovanju novih naključnih stikov kot avtoštop, zato pa bistveno bolj utrjuje skupnost študentov iz določenega kraja ali območja.

Razvoj mobilne telefonije in internetnih komunikacijskih orodij je spremenil način komunikacije, tako se je spremenil tudi način dogovarjanja o sopotništvu. Portal prevoz.org je ob pravem času zapolnil to nišo in omogočil lažje dogovarjanje za prevoze tudi med neznanci. Tovrstne aplikacije združujejo večino prednosti obeh predhodnih načinov sopotništva. Omogočajo srečevanje novih ljudi, tako kot avtoštop, hkrati pa zaradi manjše anonimnosti vendarle nudijo boljši občutek varnosti pred neznanci, omogočajo tudi delitev stroškov in večjo fleksibilnost lokacij, podobno kot dogovor med znanci. Predvsem pa je lahko ponudba večja in pestrejša.

Prevoz.org sicer ni prostor sodelovanja, saj ne gre za prostor niti za skupnost, temveč za spletno aplikacijo, vendar je njen vpliv na soustvarjanje skupnosti, pa tudi na mobilnostne in prostorske prakse uporabnikov nezanemarljiv.

Foto: Marko Peterlin

Aplikacija Prevoz.org, Foto: Marko Peterlin

Spletna stran je enostavna in pregledna. Ponudniki in iskalci prevoza morajo biti registrirani na portalu. Ponudnik objavi relacijo in čas poti, iskalec pa izbere prevoz, ki mu ustreza in kontaktira ponudnika. Aplikacija omogoča iskanje ponudb s pomočjo filtrov, sicer pa stremi k čim preprostejši uporabi. Njen uspeh gre pripisati prav temu, da je v pravem trenutku nagovorila pravo ciljno skupino in da je neprofitna. Za uporabnike (tako ponudnike kot iskalce prevoza) je registracija sicer obvezna, vendar je preprosta in zahteva le osnovne podatke. Skupnost uporabnikov je sicer nepovezana, a trajno delujoča, saj njen obstoj ni odvisen od občutljivih medčloveških odnosov. Preprosta zasnova je tudi dovolj enostavna za vzdrževanje, da ne zahteva pretiranih vlaganj v infrastrukturo, kar dolgoročno omogoča neprofitno delovanje portala.

Prevoz.org ima svojo tržno nišo v ponudbi mobilnostnih opcij v Sloveniji. Portal ima potencial za povezovanje, navezovanje na javni promet, redne somobilnostne prakse in druge oblike souporabe ali širitev ponudbe, vendar je njegova največja prednost prav enostavnost. Vsaka nadgradnja je lahko hkrati grožnja preprosti uporabi, saj uporabniki iščejo prav to – enostavno opcijo za prevoz na določeni relaciji, posebej na območjih, kjer javni prevoz ni najbolje razvit. Dodana vrednost platforme je v dopolnitvi ponudbe, kjer javni prevoz niti ne more biti konkurenčen, in nadgradnja klasičnih oblik sopotništva v smislu večje fleksibilnosti ter hkrati zanesljivosti in varnosti.

Platforma je prepoznana kot pomemben posredniški člen na področju mobilnosti, zato je bil njen razvoj v letih 2013 in 2014 deloma podprt s strani Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije skozi evropski projekt Poly 5 v okviru programa Alpine space.

 

Pobudniki: ekipa prevoz.org

Lokacija: potovanja, opravljena pretežno v okviru Slovenije in bližnje tujine

Trajanje: od aprila 2005

Povezave:

https://prevoz.org/

http://sopotnistvo.si/sopotnistvo-po-svetu/

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.