Prenova javnega prostora v soseski Grba

By November 17, 2014 Skupnostna prenova No Comments

Soseska Grba je bila zgrajena leta 1988 in je imela urejena tudi otroška igrišča ter prostore za druženje. Predvsem na področju skupnih odprtih prostorov se od gradnje naprej ni skoraj nič vzdrževalo in obnavljalo. Posledično je prihajalo do prisvajanja skupnih prostorov v obliki zasajevanja zelenic in parkiranja na igriščih ter poteh. Prvotni namen druženja in igre na teh površinah je dobesedno izginil.

1-obstojece

Stanje pred posegom. Foto: Katarina Ročnik Topolšek

S strani krajevne skupnosti in občine ni prišlo do podpore pri obnovi, zato se je skupina stanovalcev odločila spremeniti stvari na bolje. Po pogovorih z ostalimi stanovalci si je zastavila cilj obnoviti skupni javni prostor, ki ga predstavljajo manjša zelenica z otroškim igriščem in večja zelenica, ki je namenjena druženju in igri.

V začetku je skupina stanovalcem spomladi 2013 postavila elektronsko dopisno listo, ki je dostopna vsem stanovalcem soseske. Preko liste so se stanovalci dogovarjali, usklajevali o izboljšavah in načinih urejanja zapuščenih prostorov. Na podlagi predlogov, s katerimi se je večina stanovalcev strinjala, so se zbirala finančna sredstva v obliki prostovoljnih prispevkov. Na obstoječi spletni strani soseske so se objavljali rezultati dela. Ker je bil finančni domet zelo kratek, so stanovalci prostovoljno poskušali čim več stvari narediti sami. Prispevali so svoje znanje, izkušnje in orodje.

Delovne akcije so se izvajale v etapah, po navadi ob koncih delovnega tedna. Začelo se je z odstranitvijo dotrajane in nedelujoče urbane opreme (polomljeno igralo, koši za smeti, zarjaveli ostanki športne in ostale infrastrukture), čiščenjem in odstranjevanjem preraščenih grmovnic in drevnine.

V jeseni 2013 je sledilo oblikovanje in postavitev novega igrala iz odpadnih avtomobilskih gum na mesto, kjer je nekoč že stalo igralo. Na tej lokaciji so sedaj parkirali avtomobili. Pri ustvarjanju igrala so pri odločanju in izvedbi sodelovali tudi otroci in prispevali svoj pogled na končni izgled in funkcijo igrala. Okoli igrala so se zasadile trajnice in okrasne trave. Z vzpostavitvijo prvotnega stanja prostora, ki je bil namenjen igri, se je obstoječi problem parkiranja na tem prostoru deloma rešil.

Zaradi vandalizma so kmalu po gradnji v soseski odstranili sedala za klopi z namenom, da se na odprtih prostorih ne bi zbirale neželene skupine ljudi. Tako v celotni soseski ni bilo klopi za sedenje in košev za smeti. Je pa bila deloma prisotna nosilna konstrukcija, katera je bila potrebna obnove oz. nadomestitve.

Po uspešno izvedeni prvi delovni akciji so stanovalci dobili zagon za naslednje korake obnove. Pozimi 2014 je potekalo projektiranje urbane opreme kot so klopi (sedala in temelji) in koši za smeti. V pomladanskem času je prišlo do izvedbe, ob kateri so potekala še manjša obnovitvena dela. Na osnovi prostovoljstva je potekalo tudi sajenje grmovnic in sadnih dreves v bližnji okolici, pri čemer so zelo radi sodelovali otroci.

Rezultati do zdaj izvedenih obnovitvenih del se kažejo v veliko večji uporabi skupnih zelenih prostorov, množičnem druženju stanovalcev in s tem oživitve soseske. Hkrati so z ureditvijo in z izvedbo prijetnih dogodkov izginili strah in negativni spomini, ki so jih imeli stanovalci o tem prostoru.

Avtorica besedila: Katarina Ročnik Topolšek

 

Trajanje: od pomladi 2013
Lokacija: Soseska Grba, Vič, Ljubljana. Povezava do zemljevida.
Uporabniki: Stanovalci soseske

URL: http://www.soseska-grba.org/splet/

Leave a Reply

Your email address will not be published.