Prenova javnega prostora v KS Gorica v Velenju

Gre za projekt MO Velenje, Društva brigadirjev Velenje in projektivnega biroja AD Krajine. Projekt bi lahko bil klasičen občinski projekt prenove javnega prostora načrtovan in voden od zgoraj, vendar se je občina odločila za drugačno pot, kar primer uvršča med dobre prakse skupnostne prenove, ne glede na to, da je pobuda za projekt povsem “top-down”.

Javni prostor, ki je bil prenovljen s pomočjo skupnosti na delovni akciji je osrednja zelenica območja večstanovanjske gradnje v krajevni skupnosti Gorica v Velenju. Gre za tipično blokovsko gradnjo iz leta 1976, ki je imela urejene javne pšrostore z otroškim igriščem, ki pa se od izgradnje 35 let skoraj ni spreminjalo, dopolnjevalo ali posodabljalo, ne glede na spremenjeno demografsko sestavo območja in posledično uporabo javnega prostora.

Ideja za prenovo s pomočjo prostovoljcev izvira iz dejstva, da ima Velenje kot novo mesto iz 50. in 60. let prejšnjega stoletja bogato tradicijo prostovoljnega, brigadirskega dela, vgrajeno dobesedno v temelje. Tradicija prostovoljskega dela pri gradnji in obnovi se je ohranila do danes, tako da je pobuda mesta in društva brigadirjev za izvedbo pilotne akcije v okviru projekta ReNew Town v celoti uspela.

Pripravljalna faza projekta se je začela aprila 2011, v prvi polovici 2012 je potekalo projektiranje, sama delovna akcija pa se je zgodila 9. do 13. julija 2012. Po prostovoljski fazi so potekala še kompleksnejša gradbena dela do novembra 2012. 22. septembra 2012, je predsednik republike, Danilo Türk uradno otvoril prenovljen park.

V fazi izvedbe projekta je bil pripravljen prostovoljski tabor, izvedeni so bili seminarji za prostovoljce o varnosti pri delu in izvedena pripravljalna dela s težko mehanizacijo. Ključni fazi prostovoljskega dela so sledili še sajenje dreves ter namestitev fitnes naprav in druge opreme. V vseh fazah projekta je potekala intenzivna komunikacija z javnostjo in ključnimi deležniki.

Za projekt je Mestna občina Velenje pridobila 38.500 evrov evropskih sredstev preko projekta ReNew Town iz programa Central Europe, sofinanciranega s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Poleg tega so k projektu uspeli pritegniti lokalno gospodarstvo, ki je prispevalo v obliki donacij in sponzorstva. Prebivalci so prispevali prostovoljno delo.

Pri akciji je neposredno sodelovalo 64 prostovoljcev, med njimi 19 žensk: 15 članov Društva brigadirjev Velenje, 10 iz Mladinskega centra, 16 z Krajevne skupnosti Gorica, 14 iz mestne občine Gorenje, 4 prostovoljci, ki ne pripadajo nobeni organizirani skupini. Vsi skupaj so opravili 1567 prostovoljnih ur dela. V času trajanja prostovoljskega tabora je v povprečju delalo po 30 ljudi dnevno. Sodelujoče organizacije in društva so prispevali prostovoljno delo v vseh fazah projekta, od priprave in načrtovanja do izvedbe, pomagali pa so tudi pri novačenju prostovoljcev med nečlani.

Delovišče je bilo urejeno v skladu z vsemi predpisi Republike Slovenije, kar pomeni, da je imelo urejeno kompletno dokumentacijo in prisotne vse elemente gradbišča. Vsi prostovoljci so bili tudi zavarovani pri Zavarovalnici Maribor.

Prebivalci območja, kjer leži obravnavan javni prostor so bili v proces prenove vključeni v vseh fazah v več korakih.

 

http://www.renewtown.eu/

http://www.velenje.si/3561

http://trajekt.org/2012/09/30/udarniska-prenova-javnega-prostora/

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.