Namen nedavno vzpostavljenega peri-urbanega vrta na Serminu pri Kopru je oživeti trenutno zaprto gradbišče in ga spremeniti v skupnostni vrt, ki bo posameznikom predstavljal inovativne možnosti pridelave hrane, lokalni skupnosti pa približal potencial peri-urbanih vrtov. S peri-urbanim vrtnarstvom želimo opozoriti tudi na pomembnost lokalno pridelane, kakovostne in zdrave hrane.

Aktivnosti in delavnice, ki se izvajajo na vrtu, potekajo pod okriljem projekta Digging Deep!, ki je del programa Mladi v akciji, sofinanciran s strani Evropske unije. Nastaja v partnerstvu štirih nevladnih organizacij: CESIE iz Italije, CANGO iz Kitajske, IYEC iz Gane in PiNA iz Slovenije. Projekt mladim prinaša znanje s področja trajnostne pridelave hrane v urbanih območjih in spodbuja sonaravni razvoj. Je tudi priložnost za vključevanje mladih v družbo, saj spodbuja njihovo aktivno sodelovanje ter tako izboljšuje njihova neformalna znanja in socialne kompetence. Projekt spodbuja tudi mobilnost mladih.

Pobuda: KID Pina v sklopu mednarodnega projekta Digging Deep!
Trajanje: od 2014 in se nadaljuje
Lokacija: Sermin pri Kopru
Št. vrtičkov: vrt s tremi dvignjenimi gredicami, spiralno zeliščno gredico in vertikalno gredico v paleti
Lastnik zemljišča: Grafist
Razmerje med uporabnikom in lastnikom: dogovor o brezplačni začasni rabi zemljišča

Značilnosti: poskus vzpostavitve skupnostnega vrta na degradiranem peri-urbanem območju
Avtorici besedila: Maja Simoneti in Darja Fišer

Leave a Reply

Your email address will not be published.