Center mobilnosti Maribor

Josip Rotar

Center mobilnosti Maribor je prvi mobilnostni center v Sloveniji, ki je bil vzpostavljen kot podporno okolje za razvoj in promocijo trajnostne mobilnosti v lokalnem okolju. Glavne funkcije mobilnostnega centra so promocija, osveščanje, informiranje ter ponudba mobilnostnih storitev, kot so servis koles in izposoja koles. Nadgradnja celotnega delokroga mobilnostnega centra je tudi koordinacija med različnimi deležniki na področju trajnostne mobilnosti, kar prispeva k boljši usklajenosti pri izvajanju ukrepov na ravni mesta in njegovega zaledja.

Center mobilnosti je nastal v sklopu projekta TRAMOB, ki ga je med letoma 2010 in 2013 izvajala Mestna občina Maribor. Koordinacijo nad delovanjem centra je do konca leta 2018 prevzela Mariborska kolesarska mreža, ki je pripravila vsebinski koncept delovanja mobilnostnega centra po vzoru podobnih centrov in skupnostnih prostorov v tujini. V okviru centra so se razvili različni programi in storitve, hkrati pa je bila v okviru centra vzpostavljena tudi koordinacija za trajnostno mobilnost v mestu. Dodano vrednost mobilnostnega centra predstavlja njegova lokacija, saj se nahaja na poti med glavno avtobusno in železniško postajo ter centrom mesta, kar njegove storitve in programe še dodatno približa ciljnim skupinam. Center mobilnosti je odprt za sodelovanje z ostalimi nevladnimi organizacijami, ki delujejo na vsebinskem področju trajnostne mobilnosti, saj jim nudi brezplačno uporabo prostorov za dogodke, okrogle mize in konference.

Med osrednje programe centra sodi Infoshop, ki je namenjen informiranju, osveščanju in izobraževanju javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti. Obiskovalci lahko v okviru Infoshopa mobilnostnega centra dobijo vse informacije v zvezi s transportnimi storitvami, dobrimi praksami, turistično ponudbo, hkrati pa kupijo izbrano kolesarsko opremo in dele ter se s podajanjem pobud in pripomb vključijo v sam razvoj trajnostne mobilnosti Maribora in okolice. V okviru Infoshopa delujejo tudi info točke Slovenske kolesarske mreže, Mreže za prostor, Mreže za zdravje in Centra alternativne in avtonomne produkcije (CAAP) ter pisarna za urbano prenovo (v nastajanju).

V kletnih prostorih centra deluje kolesarska delavnica za servis koles, hkrati pa sta se tam razvila skupnostni program Bajk Kuhna in izobraževalni program usposabljanja za kolesarske mehanike.

Pred prostori centra mobilnosti je nameščena polnilna postaja, ki je namenjena polnjenju električnih koles, skuterjev in invalidskih vozičkov. Prav tako si lahko preko USB kabla napolnite svoj telefon. Polnilna postaja obratuje 24 ur na dan.

V letu 2015 je kot dodatek k informiranju o turistični ponudbi nastal tudi paket vodenih kolesarskih ekskurzij z inovativnim programom, ki obiskovalcem Maribora prikaže mesto v nekoliko drugačni luči. Tako so se razvile kolesarske ekskurzije na temo hitrega spoznavanja mesta (Love At First Sight), odkrivanja alternativnih in skupnostnih prostorov Maribora (Bottom-Up Tour), zgodovinski vidiki Maribora (Bike To The Past), spoznavanje mariborskega vinorodnega zaledja (Gurman tour) in Pohorja (WildBerry Trip).

Pomen Centra mobilnosti Maribor je prepoznala tudi Vlada RS, ki je v sprejetem odloku o kakovosti zraka v Mariboru med ukrepe za zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje ter zdravje ljudi vključila Mariborsko kolesarsko mrežo kot koordinatorja mobilnostnega centra.

Center mobilnosti Maribor se s svojim delovanjem izkazuje kot uspešna praksa pri razvoju trajnostne mobilnosti v Mariboru, saj predstavlja podporno okolje, ki lahko na dolgi rok zagotavlja željene spremembe potovalnih navad prebivalstva in bolj usklajen pristop k ukrepom na ravni vseh deležnikov. Hkrati predstavlja tudi osnovo za razvoj kolesarske skupnosti in kulture na ravni mesta.

Mobilnostni center predstavlja osnovno zagotovitev podpornega okolja za razvoj in promocijo trajnostne mobilnosti v mestu Maribor. Ena glavnih prednosti je zagotovo njegova večnamenskost, saj je dolgoročno namenjen koordinaciji ter aktivni promociji trajnostne mobilnosti. Mobilnostni center Maribor je tako postal nova osrednja lokacija v mestu, kjer nastaja kolesarska skupnost in kjer se bo v prihodnosti generirala trajnostna mobilnost.

Če so trenutno v priviligiranem položaju predvsem vozniki osebnih avtomobilov, katerim je namenjen predvsem razvoj cestnega in avtocestnega omrežja, je cilj in namen Mobilnostnega centra Maribor izenačiti soudeležence v prometu. V

mobilnostnem centru je vzpostavljena infotočka, kjer se lahko informirate in izobrazite o vseh vidikih trajnostne mobilnosti ter še zlasti kolesarjenja. Prav tako lahko prostor uporabite za delo, saj so na voljo delovne površine z dostopom do interneta, v skladu s konceptom coworking centrov.

Ker center deluje pod okriljem Mariborske kolesarske mreže, je v kletnih prostorih tudi kolesarski servisni center ter izposojevalnica koles, ki delujeta v sklopu zadruge BikeLab.

www.mobilnost.si

Leave a Reply

Your email address will not be published.