Skupno

So-mobilnost

By | Skupno, Somobilnost | No Comments

Tadej Žaucer   Mobilnost je ena od pomembnejših potreb sodobnega človeka. Za potovanja porabimo velik del svojega časa, stroški za mobilnost pa predstavljajo znaten del družinskega ali osebnega proračuna. Za…

Read More

Somobilnost

By | Skupno, Somobilnost | No Comments

Mobilnost je od najzgodnejših časov človeške družbe v svojem bistvu skupnostna praksa. Vsaka uhojena steza ali preko potoka položeno deblo sta bila sprva skupnostna infrastruktura namenjena mobilnosti članov skupnosti.

Read More

So-delo

By | Skupno, So-delo | No Comments

Pod pojmom so-delo (angl. coworking) razumemo način dela, pri katerem posamezniki, ki so bodisi samostojni bodisi pripadajo različnim organizacijam, občasno ali stalno uporabljajo isti prostor.

Read More