Bajk kuhna

By August 24, 2015 Somobilnost No Comments

Josip Rotar

Bajk Kuhna je skupnostni program Mariborske kolesarske mreže, ki se izvaja v prostorih Centra mobilnosti Maribor na Partizanski cesti 21 v Mariboru. Namenjena je prebivalcem lokalne skupnosti, ki želijo pridobiti osnovna znanja in veščine, potrebne za popravilo kolesa, hkrati pa se vključiti v delovanje Mariborske kolesarske mreže in spoznati ostale člani kolesarske skupnosti.

Bajk Kuhna se je razvila v letu 2014 in bila podprta s strani programov za mladino, ki jih financira Mestna občina Maribor. Pred tem je Mariborska kolesarska mreža že razvijala podobne programe v obliki Mobilnih kolesarskih delavnic, ki so se odvijale na terenu v sodelovanju s prebivalci na različnih lokacijah v mestu. Skozi razvijanje programa so se postopoma nabrali znanje in izkušnje, ki so bili potrebni za zagon Bajk Kuhne. Pred zagonom Bajk Kuhne je bilo izvedeno usposabljanje za kolesarske mehanike. Ker so tovrstna usposabljanja v Sloveniji dokaj redka, se je na usposabljanja prijavilo veliko kandidatov. Kandidati za usposabljanje so imeli možnost, da namesto plačila v zameno za usposabljanja opravijo delo v obliki prostovoljstva v okviru Bajk Kuhne. Na ta način se je zagotovilo zadostno število usposobljenih mehanikov, ki so lahko bili na voljo tudi ostalim obiskovalcem.

V okviru Bajk Kuhne je na voljo delavnica in orodje za urejanje, popravilo in nadgradnjo koles, vsak udeleženec pa je sam odgovoren za urejanje svojega kolesa. Udeleženci Bajk Kuhne se lahko s pomočjo orodja in znanja sami naučijo popravljati svoje kolo ter hkrati svoje znanje prenesejo na druge. Bajk Kuhna se po svoji funkcionalnosti razlikuje od klasičnih servisov koles, saj je njena vloga veliko bolj skupnostna in izobraževalna. Z izobraževanjem in druženjem se povečuje naklonjenost širše javnosti do kolesarjenja, hkrati pa se skozi vzajemno pomoč gradi skupnost, ki je ključna za utrjevanje statusa kolesarjenja. Kolesarske kuhinje so na splošno eden izmed ukrepov, s katerimi je mogoče krepiti zavest o pomenu in pozitivnih učinkih trajnostne mobilnosti.

Koncept bike kitchen izvira iz ZDA in je star že več kot deset let. Danes so take popravljalnice razširjene že po celem svetu. V nekaterih mestih jih podpirajo občine in mesta, drugje pa so nastale na pobudo posameznikov, ki si želijo popularizirati vožnjo s kolesom. Ker s povečanjem infrastrukturnih kapacitet ni mogoče zadovoljiti potreb po mobilnosti, jih je treba dopolniti z mehkimi ukrepi, s katerimi se zagotavlja boljše pogoje za kombiniranje različnih načinov mobilnosti ter uporabnike ozavešča in preusmerja k trajnostni mobilnosti. Potrebno je razviti strategije, s katerimi je mogoče z manj narediti več, kar Bajk Kuhna omogoča. Z uporabo kolesa kot glavnega prevoznega sredstva imajo ljudje možnost tudi stroške servisiranja svojega prevoznega sredstva zmanjšati na minimum.

V primeru Maribora se je Bajk Kuhna izkazala za primer dobre prakse, saj se je razvila kot oblika sodelovanja, druženja in dvigovanja ravni uporabe koles. Prav tako je pripomogla k razvoju kolesarske kulture na drugih nivojih, saj so se nekateri posamezniki (redni udeleženci Bajk Kuhne) odločili, da bodo kolesarsko zgodbo razvijali in širili tudi v okviru organizacije kolesarskih parad, ki se v Mariboru zgodijo vsak zadnji petek v mesecu.

Pobudnik / upravljavec: Mariborska kolesarska mreža

Lokacija / prostor: Center mobilnosti Maribor

Trajanje: 2014 –

Povezave:

http://mobilnost.si/programi/bajk-kuhna/

https://www.facebook.com/events/296392643865256/

Leave a Reply

Your email address will not be published.