Urednik

Pumpnca

By | Skupnostna prenova | No Comments

Alenka Korenjak, Blaž Habjan   Zavod Zora je bil leta 2013 ustanovljen kot nevladna organizacija, katere namen je delovanje na področju urejanja prostora. Na nacionalni ravni je aktivni partner v…

Read More

Pazi!park

By | Skupnostna prenova | No Comments

Alenka Korenjak, Zala Velkavrh, Gaja Trbižan, Urška Kranjc     Začetki delovanja skupine Pazi!park segajo v študijska leta, ko so še kot študenti krajinske arhitekture pripravili razstavo fotostripov, ki je na…

Read More

Štajn

By | Skupnostna prenova | No Comments

Alenka Korenjak, Zala Velkavrh   Ideje razvoja urbanega prostora in urbanih instalacij so se v skupini Štajn začele rojevati, ko so bili leta 2010 povabljeni k sodelovanju na festivalu Kamfest….

Read More

Bajk kuhna

By | Somobilnost | No Comments

Josip Rotar Bajk Kuhna je skupnostni program Mariborske kolesarske mreže, ki se izvaja v prostorih Centra mobilnosti Maribor na Partizanski cesti 21 v Mariboru. Namenjena je prebivalcem lokalne skupnosti, ki…

Read More

So-mobilnost

By | Skupno, Somobilnost | No Comments

Tadej Žaucer   Mobilnost je ena od pomembnejših potreb sodobnega človeka. Za potovanja porabimo velik del svojega časa, stroški za mobilnost pa predstavljajo znaten del družinskega ali osebnega proračuna. Za…

Read More